Małopolska

Inauguracja 99. Roku Akademickiego w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie

„Życzę nam wszystkim, by rozpoczynający się rok akademicki 2023/2024 służył zdobywaniu i rozwijaniu nowej wiedzy, dzięki której sami staniemy się lepszymi ludźmi i która pomoże nam podnosić i rozwijać innych. Quod bonum, felix, faustum fortunatumque sit. Szanowni Państwo, 99. rok akademicki w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie uważam za otwarty! – tymi słowami JM Rektor dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK, 3 października oficjalnie rozpoczął nowy Rok Akademicki w UEK.

Uroczystości inauguracyjne UEK tradycyjnie rozpoczęły się Mszą Świętą odprawioną w intencji Społeczności Uniwersytetu w Sanktuarium św. Józefa Obrońcy Miasta Krakowa.

O godzinie 10.00 wyruszył pochód, w którym uczestniczyli: Członkowie Rady Uczelni, Władze Rektorskie, Dziekani Kolegiów oraz Dyrektorzy Instytutów. Przy śpiewie w wykonaniu chóru UEK „Dominanta” Rektorzy i Dziekani zajęli miejsca przy stole prezydialnym. Po uroczystym odśpiewaniu Gaude Mater Polonia głos zabrał rektor uczelni dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK.


– Drodzy Absolwenci, Doktoranci i Studenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, inauguracja nowego roku akademickiego, to niezwykle ważne dla całej Wspólnoty Uniwersytetu wydarzenie. W tym roku, tym ważniejsze, że za rok wejdziemy w obchody 100-lecia istnienia Uczelni. Ten wyjątkowy jubileusz uświetni wiele inicjatyw, projektów i wydarzeń, na które już dziś pozwalam sobie Państwa zaprosić. Mimo słusznego wieku Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie zmienia się i rozwija, odpowiadając na potrzeby wciąż i coraz szybciej zmieniającego się świata. Staramy się, by ten rozwój był widoczny i odczuwalny na każdym polu naszej działalności – podkreślił rektor UEK.

Po przemówieniu zgromadzeni goście mieli możliwość obejrzenia filmu przedstawiającego najnowsze inwestycje prowadzone na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Przygotowany materiał wprowadził także w plany dotyczące świętowania 100-lecia uczelni.

Podczas Inauguracji dr Rafał Kos odczytał list Prezydenta RP Andrzeja Dudy kierowany do społeczności Uniwersytetu. Dyrektor Generalny Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Angelika Bodziony-Durych przeczytała list Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. Następnie prorektor ds. kształcenia i studentów dr hab. Karolina Klecha-Tylec, prof. UEK odczytała wybrane listy gratulacyjne i adresy okolicznościowe.

Ważnym punktem uroczystości była tradycyjnie immatrykulacja nowych studentów, którą poprowadziła prorektor ds. kształcenia i studentów dr hab. Karolina Klecha-Tylec, prof. UEK.

Inauguracja była także okazją do uczczenia Jubileuszu 50-lecia pracy profesorów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie: prof. dr hab. Małgorzaty Lisińskiej-Kuśnierz, dr hab. Anny Maliny, prof. UEK oraz prof. dr. hab. Andrzeja Wojtyny. Prorektor ds. nauki, prof. dr hab. Paweł Lula, wygłosił laudację, w której dziękował Jubilatom za lata pracy naukowej na Uczelni a rektor  Stanisław Mazur wręczył Profesorom dyplomy, pamiątkowe statuetki oraz kwiaty.

Podczas uroczystości wręczono również Nagrodę im. Profesora Andrzeja Malawskiego dla młodych naukowców za wybitny wkład w rozwój ekonomii matematycznej. Tegorocznymi Laureatami zostali: dr Małgorzata Walerych oraz dr Paweł Kopiec.

Jak co roku, w czasie inauguracji swoje przemówienie wygłosił Przewodniczący Parlamentu Studenckiego, Krystian Słowikowski.

Tegoroczny Wykład Inauguracyjny wygłosiła profesor Iveta Radičová – premier Słowacji w latach 2010-2012. Tytuł jej przemówienia brzmiał „Human Dignity under Threat”. Prelegentka poruszyła aktualne problemy społeczne, takie jak globalny kryzys gospodarczy, energetyczny i migracyjny, niepewność bezpieczeństwa ekonomicznego w świecie po pandemii oraz w rzeczywistości naznaczonej wojną w Ukrainie.

Po odśpiewaniu Hymnu Państwowego, JM Rektor UEK zakończył uroczystość i podziękował przybyłym gościom.

Z ramienia NSZZ „Solidarność” w uroczystości uczestniczył, zastępca przewodniczącego Regionu Małopolskiego Związku, Adam Lach oraz członkowie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w UEK.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.