Małopolska

Czerwcowe posiedzenie ZRM

W piątek 2 czerwca 2023 roku obradował, ostatni już w tej kadencji, Zarząd Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”. Głównymi punktami porządku obrad było sprawozdanie z prac Komisji Krajowej oraz uchwały dotyczące WZD w Wieliczce.

Przedstawiono informacje Komisji Krajowej w sprawie podwyżek dla sfery budżetowej i dalszych rozwiązań dot. emerytur stażowych i pomostowych. Mówiono też o: przeciwdziałaniu skutkom inflacji i zwiększenia cen gazu i prądu. Omówiono postulaty KK związane z ochroną działaczy związkowych i kroki prawne, które zostaną podjęte w tym celu przez NSZZ „Solidarność”. Na posiedzeniu KK poruszono kwestie dofinansowania DPS przez Rząd, a także kontynuacji prac rządowych dot. płacy minimalnej.

Po omówieniu punktów z prac KK głos oddano Witoldowi Witkowskiemu – w związku ze zbliżającym się Walnym Zebraniem Delegatów Regionu Małopolskiego . Jako Sekretarz RKW przedstawił uchwałę ws. obwodów wyborczych i klucza wyborczego do podziału miejsc mandatowych w wyborach członków ZRM, RKW i delegatów na KZD NSZZ „Solidarność” na kadencję 2023-2028. Przedstawił również uchwałę ws. propozycji wejścia w skład ZRM w kadencji 2023-2028 przewodniczących rad (władz wykonawczych) regionalnych sekretariatów branżowych.

Po omówieniu zaplanowanych punktów posiedzenia Przewodniczący ZRM Adam Lach podziękował wszystkim za nieustającą determinację i zaangażowanie w pracę na rzecz Regionu. Dodał, że dzięki umiejętności komunikacji, współpracy i wzajemnego wsparcia osiągnęliśmy wiele w tej kadencji, mimo m.in.: pandemii Covid-19 i wojny na Ukrainie. Kończąc, Przewodniczący życzył wszystkim pomyślności i nieustępliwości w działaniach związkowych – Jak się z ludźmi rozmawia, to można wiele osiągnąć. Życzę Wam wiele wytrwałości i zdrowia. – zakończył.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.