Małopolska

Sytuacja w hutnictwie

17 stycznia w siedzibie Zarządu Regionu Śląsko – Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” w Katowicach odbyło się posiedzenie Rady Krajowej Sekcji Hutnictwa. Posiedzenie zostało poszerzone o wszystkich Przewodniczących i innych przedstawicieli z zakładów hutniczych z kraju, którzy nie są członkami Rady KSH. W sumie, w zebraniu udział wzięło ponad 50 przedstawicieli zakładów hutniczych. Region Małopolska oprócz huty ArcelorMittal i Spółek z niej wydzielonych, był reprezentowany także przez zakłady produkujące na rzecz hutnictwa, jak np. Zakłady Materiałów Ogniotrwałych. Byli to przedstawicie z Vesuvius ze Skawiny oraz ArcelorMittal Refractories z Nowej Huty.

Głównym tematem zebrania była ocena trudnej sytuacji w polskim hutnictwie na tle hutnictwa europejskiego i światowego. Dyskutowano także o płacach w zakładach hutniczych. Oceniono, że w kilku zakładach jest dobra sytuacja i zarobki są ponad średnią krajową ale są również zakłady, gdzie płace oscylują na poziomie płacy minimalnej. W kilku zakładach zapisano w Układach Zbiorowych, czy innych porozumieniach płacowych, że minimalna płaca nie może być niższa niż 120% krajowej płacy minimalnej.

Szczegółowo omówiono trudną sytuację w krakowskiej hucie ArcelorMittal wspominając o wyłączaniu Koksowni i zamykaniu Walcowni Rur (Tubular Products) której całą produkcję właściciel zamierza przenieść do Republiki Czeskiej. W wyniku zamknięcia tych 2 wydziałów pracę stracić ok. 500 pracowników plus pracownicy firm zewnętrznych, pracujących na rzecz hutnictwa. Obawiamy się również wyłączenia Wielkiego Pieca w Dąbrowie Górniczej (dawna Huta Katowice) w wyniku czego pracę straciłoby kolejnych kilkaset pracowników, nie tylko w Dąbrowie Górniczej, ale również w Krakowie, gdyż obie te huty to jeden zamknięty organizm produkcyjny.

O powadze sytuacji świadczy zapowiedź, że 30 stycznia b.r. odbędzie się w Krakowie specjalne posiedzenie WRDS (Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego) poświęcone tym problemom.

Na zakończenie spotkania ustalono, że podobne spotkania będą się odbywały przynajmniej raz w kwartale w poszerzonej formule.

                                                                                                                                               Andrzej Gębara

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.