Małopolska

Hutnicy na spotkaniu z Minister Przemysłu

Z inicjatywy Krajowej Sekcji Hutnictwa NSZZ „Solidarność” w Ministerstwie Przemysłu w Katowicach w dniu 04 IV 2024 odbyło się robocze spotkanie z Minister Przemysłu Marzeną Czarnecką, która odpowiedzialna jest za górnictwo i hutnictwo.

Spotkanie odbyło się w wąskim gronie, w którym udział wzięli członkowie Prezydium Krajowej Sekcji Hutnictwa z przewodniczącym Karolem Andrzejem na czele, jego zastępcami Gębarą Andrzejem ArcelorMittal Kraków, Krasuskim Wojciechem Celsa Huta Ostrowiec, a także Nowakiem Mirosławem AMP Dąbrowa Górnicza, Strączyńskim Jackiem LIBERTY Częstochowa, Brzęczkiem Dariuszem ALCHEMIA i Krzywym Mieczysławem KGHM Huta Miedzi Legnica. Na zaproszenie Sekcji Hutnictwa udział wziął również: Wątkowski Roman przewodniczący w hucie ArcelorMittal Kraków.

Priorytetem dla strony społecznej, niezależnie od sytuacji w każdym z zakładów, jest jak najbardziej ochrona miejsc pracy.

Podczas spotkania przedstawiono problemy w hutnictwie i omówiono sytuację m.in. w krakowskiej hucie ArcelorMittal oraz szczegóły dotyczące huty Liberty w Częstochowie. Przedyskutowano również sytuację zastawu bankowego i sprzedaży CELSA Huta Ostrowiec. Dyskutowano o przemyśle miedziowym, a także rurowniach w Alchemii i w AMP w Krakowie.

Na zakończenie spotkania wręczono Minister Apel strony związkowej ws. obecnej sytuacji w hutnictwie.

APEL

Rady Krajowej Sekcji Hutnictwa NSZZ „Solidarność” ws. przemysłu hutniczego

Rada Krajowej Sekcji Hutnictwa NSZZ „Solidarność”, reprezentując pracowników zatrudnionych w polskim przemyśle stalowym wyraża głębokie zaniepokojenie obecną, trudną sytuacją panującą w branży. Wysokie ceny energii i spowolnienie gospodarcze przekładają się na zagrożenie płynności firm, a to z kolei zwiększa zagrożenie utraty miejsc pracy i zamykania zakładów.

Dane pokazują, że światowa produkcja stali systematycznie rośnie z dynamiką około 4% rocznie. Z kolei w Europie za ostatni rok produkcja zmniejszyła się o 30 mln ton. W Polsce w tym samym okresie wyprodukowaliśmy tylko 6,44 mln ton, co daje wynik osiągany przez nasz kraj w produkcji stali surowej z lat 50-tych XX wieku.

Nasze dostawy pokrywają jedynie 20% krajowego zapotrzebowania na stal. O ile w wyrobach długich utrzymujemy stabilny wskaźnik około 50/50%, to w wyrobach płaskich już tylko 3% zapotrzebowania to nasza rodzima produkcja. Jest to stan mocno alarmujący. Kto na nas zarabia? Dziś to hutnictwo z Niemiec, Włoch, Ukrainy, Czech i Słowacji. W tym samym czasie nasze hutnictwo wykorzystuje zaledwie 61,5% własnych mocy produkcyjnych.

Prognozy długoterminowe wskazują na powrót, jeszcze przed rokiem 2030, do zużycia jawnego stali w Polsce na poziomie 15-16 mln ton. Tak dobre perspektywy pozwalają rozważyć zaangażowanie w konieczne inwestycje i to pomimo obecnych trudności. Przez wielu uznawani jesteśmy również jako bardzo atrakcyjny rynek.

Niezmiernie potrzebna jest dyskusja na temat przyszłości naszej branży i możliwości, jakie może ona wykorzystać w rozwoju infrastruktury transportowej, energetyki i przemysłu obronnego. Nie do przecenienia jest także perspektywa atrakcyjnego potencjału uczestniczenia naszej branży w odbudowie zrujnowanego wojną sąsiada.

Niestety w obecnej strukturze własnościowej państwo polskie nie posiada aktywów pozwalających na produkcję stali surowej. Naszym zdaniem to ogromny błąd. Obecni producenci realizując własne potrzeby mało interesują się zapotrzebowaniem naszego rynku krajowego. Stąd min. pojawiające się braki wsadu. Jako Rada Krajowej Sekcji Hutnictwa NSZZ „Solidarność” wielokrotnie wskazywaliśmy na konieczność wypracowania systemu zobowiązania producentów do obowiązkowego zabezpieczenia naszego krajowego rynku w konieczną ilość wsadu. Jako Państwo powinniśmy to robić przy okazji np. udzielenia wsparcia finansowego.

Perspektywy branży mogłyby ulec znaczącej poprawie gdyby Skarb Państwa zaangażował się w odbudowę krajowego potencjału hutniczego. Aktywna rola państwa w tym obszarze oraz zastosowanie nowych technologii przyspieszyłoby rozwój branży i miałoby ogromny wpływ na zwiększenie potencjału gospodarczego i bezpieczeństwa kraju.

Apelujemy o powołanie przedstawiciela Rządu, którego kompetencje będą obejmowały zagadnienie hutnictwa. Zwracamy się o pilne rozpoczęcie dyskusji min. w ramach Zespołu Trójstronnego ds. Społecznych Warunków Restrukturyzacji Hutnictwa, której celem będzie wypracowanie rozwiązań pozwalających zabezpieczyć funkcjonowanie i rozwój branży stalowej.

Otrzymują :

Pan Donald Tusk Prezes Rady Ministrów

Pan Borys Budka Minister Aktywów Państwowych

Pani Marzena Czarnecka Minister Przemysłu

Pani Paulina Hennig-Kloska Minister Klimatu i Środowiska

Pan Krzysztof Hetman Minister Rozwoju i Technologii

Pan Dariusz Klimczak Minister Infrastruktury

Katowice 03.04.2024r.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.