Przewodniczący ZRM

Wojciech Grzeszek (zmarł 25 czerwca 2021 r.)

Ur. 6 maja 1954 r. w Krakowie. Od 1976 r. pracownik Drukarni Narodowej w Krakowie (obecnie Drukarnia Narodowa S.A.), korektor, specjalista ds. organizacji zarządzania. W związku od 1980 r., członek KZ. Po 13 grudnia 1981 r. kolporter wydawnictw podziemnych. 1989-91 przewodniczący KZ, od 1991 r. wiceprzewodniczący KZ, od 2010 r. przewodniczący KZ. Od 1992 r. delegat na walne zebrania Regionu Małopolska, 1994-95 sekretarz ZR, 1995-98 wiceprzewodniczący ZR, od 1998 r. przewodniczący ZR. Od 1997 r. delegat na krajowe zjazdy "Solidarności", od 1998 r. członek Komisji Krajowej. Doprowadził do odzyskania majątku "S" Regionu Małopolska utraconego po wprowadzeniu stanu wojennego. 1998-2006 r. radny i wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego. Od 2001 r. przedstawiciel małopolskiej "S" w Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego.