Posiedzenie Zarządu Regionu Małopolska

Przygotowaniom do manifestacji służy zdrowia, nowelizacji ustawy o IPN i przebiegowi wyborów w Regionie poświęcone było posiedzenie Zarządu Regionu Małopolska NSZZ „Solidarność” w dniu 25 marca 2010 r. W związku z planowanymi przez rząd zmianami w sposobie finansowania służby zdrowia w dniu 7 kwietnia (środa) w Warszawie pod Sejmem RP odbędzie się manifestacja pracowników tego sektora. Pracownicy ochrony zdrowia domagają się zwiększenia finansów na ochronę zdrowia, poprawy dostępności świadczeń medycznych dla pacjentów, jednolitego krajowego systemu usług medycznych i usystematyzowania wynagrodzeń pracowników służby zdrowia.

Danuta Kądziołka ze Szpitala w Tarnowie mówiła: „Chcemy pokazać, że prywatyzacja nie jest dobrym rozwiązaniem i uderzy bezpośrednio w pacjentów. Mamy nadzieję, że w manifestacji wezmą udział nie tylko osoby zatrudnione w placówkach medycznych, ale również przedstawiciele innych zakładów pracy oraz emeryci i renciści – bo wszyscy korzystamy z systemu opieki medycznej. To, jak będzie wyglądała służba zdrowia zależy od nas wszystkich. Dlatego proszę o liczne przybycie na manifestację.” Koordynacją wyjazdu na manifestację zajmuje się Sekcja Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność” Regionu Małopolska.

Wciąż nie wszyscy się wybrali
W Związku trwają wybory – przypomnijmy, że zgodnie z kalendarzem w organizacjach zakładowych powinny się one zakończyć w marcu 2010 r. „Niestety wygląda na to, że wiele organizacji nie dokona wyborów w terminie. Ostatnie dane wskazują, że na 659 organizacji, wybory przeprowadzono w jedynie 384 organizacjach, mamy dalsze zgłoszenia z 74 zakładów pracy. Natomiast nie mamy żadnego sygnału od 181 organizacji. Być może część z nich nie powiadomiła nas o terminie zebrań wyborczych i nie przesłała protokołów, ale chcę przypomnieć, że powinny one jak najszybciej do nas spłynąć, by było możliwe wybranie władz regionalnych” – mówiła Anna Skólska, przewodnicząca Regionalnej Komisji Wyborczej. Brak dokonania w terminie wybory władz w organizacjach związkowych może znacząco skomplikować sytuację związku nie tylko w zakładzie pracy, ale i na poziomie regionalnym. Późny termin wyborów i brak informacji o wyborze elektorów mogą bowiem uniemożliwić wybór części delegatów na Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność”. Przypomnijmy, że termin rejestracji protokołów z wyboru delegatów w okręgach łączonych w RKW został wyznaczony na dzień 16 kwietnia br. Chcąc umożliwić jednak wybór delegatów tym organizacjom, które późno dokonały wyborów, Zarząd upoważnił RKW do wyznaczenia terminu rejestracji tychże protokołów. Decyzja ta nie zmienia jednak faktu, że dokumenty powinny trafić jak najszybciej do komisji wyborczej.

Solidarność i praca
Jacek Smagowicz przedstawiając relację z prac KK mówił m.in. o coraz bardziej zaawansowanej dyskusji w związku na temat udziału w życiu politycznym kraju. „Członkowie „Solidarności” interesują się polityką, w wielu sprawach mają wyrobione zdanie, patrzą na rzeczywistość bardzo krytycznie. Chcą na ten temat rozmawiać, ale nie mają gdzie wyrazić swoich poglądów – stąd pomysł założenia stowarzyszenia „Solidarność i Praca”, które ma integrować środowiska utożsamiające się z ideą „Solidarności” i budować postawę aktywności społecznej zarówno członków związku, jak i osobom, które z różnych przyczyn do niego należeć nie mogą. Nie wykluczone, że stowarzyszenie to mogłoby brać udział w wyborach samorządowych. Przedstawione na Komisji Krajowej wstępne propozycje stanowią punkt wyjściowy do dyskusji wewnątrz związku. Ostatnie badania Ośrodka Prac Społeczno-Zawodowych w Łodzi dotyczące preferencji wyborczych członków Związku jasno pokazują, że zainteresowanie polityką ludzi należących do „Solidarności” jest bardzo wysokie: 73,9% członków deklaruje chęć wzięcia udziału w wyborach samorządowych, 75,3% w wyborach parlamentarnych, a aż 86,1% w wyborach prezydenckich. Równocześnie coraz więcej członków uważa, że „Solidarność” powinna wystawiać własnych kandydatów w wyborach – 60,3% chciałoby, by związek wystawił kandydatów w wyborach samorządowych. Ankietowani najchętniej widzieliby ludzi „Solidarności” na odrębnych listach wyborczych lub na listach lokalnych komitetów wyborczych.

IPN gwarantem wolności badań naukowych
Zarząd odniósł się do przegłosowanych ostatnio przez Sejm RP zmian w ustawie o IPN – członkowie Zarządu zwrócili się do senatorów RP z prośbą o odrzucenie nowelizacji ustawy, która zdaniem Małopolskiej „Solidarności” ogranicza wolność badań naukowych i niekorzystnie odbije się na prowadzeniu prac nad odkrywaniem najnowszej historii Polski.