Odszedł Wojciech Kotarba

Odszedł od nas Człowiek wielkiego serca, Przyjaciel na każdy czas.
Z ogromnym smutkiem i przepełnieni żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Naszego Przyjaciela i Kolegi
Wojciecha Kotarby


nauczyciela Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących,
długoletniego Przewodniczącego Sekcji Oświaty Regionu Małopolska NSZZ „Solidarność”, członka prezydium Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, Przewodniczącego Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty NSZZ „Solidarność” Kraków – Śródmieście, członka Zarządu Regionu Małopolska NSZZ „Solidarność”. Współtwórcę małopolskich struktur związku i aktywnego działacza struktur krajowych, zawsze wiernego ideałom „Solidarności”. Odszedł Człowiek, który nigdy nie odmawiał pomocy drugiemu człowiekowi.
Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej i Złotym Medalem Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”. Odchodząc, Pozostawiłeś nas w żalu, bólu i poczuciu ogromnej pustki.

Przyjaciele, Koleżanki i Koledzy
z Sekcji Oświaty Regionu Małopolska NSZZ „Solidarność”
oraz z Małopolskiej „Solidarności”

Relacja z pogrzebu

Galeria zdjęć