Dumni z naszych sztandarów

Sztandary od zawsze odgrywały olbrzymią rolę w historii NSZZ „Solidarność”. Od samego początku pozwalały na identyfikację i świadczyły o przywiązaniu do idei Polskiego Sierpnia. Umieszczane na nich treści bezpośrednio nawiązywały do ideałów, na których została zbudowana „Solidarność”.

Historia tych sztandarów jest równie ciekawa, jak historia ludzi tworzących „Solidarność”. Pierwsze powstały już w 1980 r., by świadczyć o powstaniu nowego niezależnego samorządnego związku zawodowego. W grudniu 1981 r. sztandary stały się również obiektem ataku władzy komunistycznej – wiele z nich wywieziono potajemnie z zakładów pracy i ukryto z narażeniem bezpieczeństwa własnego i rodziny. Części nie udało się uratować i zostały skonfiskowane i zniszczone. Niektóre z nich przetrwały lata stanu wojennego i w nowej Polsce wróciły do swoich komisji zakładowych. Wówczas pojawiły się też nowe sztandary i tak jest do dziś. Choć Polacy nie przywiązują wielkiego znaczenia do barw i symboli, to w „Solidarności” wciąż mają one znaczenie. Wiele nowopowstałych komisji zakładowych funduje je po to by towarzyszyły im w ważnych dla członków związku momentach.

Trudno dziś określić ile tych sztandarów było i jest w NSZZ „Solidarność”, dlatego Komisja Krajowa postanowiła przeprowadzić akcję „Dumni z naszych sztandarów”, która ma na celu zebranie i upowszechnienie wiedzy o związkowych sztandarach na każdym szczeblu, historię ich powstania, symbolikę i najważniejsze dotychczasowe fakty.
W związku z tą akcję zwracamy się do wszystkich organizacji zakładowych oraz osób, które dysponują informacjami na temat sztandarów w regionie Małopolska o przesyłanie ich do Zarządu Regionu Małopolska NSZZ „Solidarność”.
Zgodnie z życzeniem Komisji Krajowej informacja na temat sztandaru powinna zawierać następujące informacje:

  1. 2 zdjęcia (rewers i awers).
  2. 2 zdjęcia pocztu ze sztandarem podczas ważnych uroczystości.
  3. Krótki opis (ok. pół strony maszynopisu) historii sztandaru – kiedy powstał, fundatorzy, akt poświęcenia, najważniejsze wydarzenia w jego historii (np. co się z nim działo w stanie wojennym etc.).
  4. Krótki opis (do pół strony) – symboliki sztandaru wraz ze sposobem wykonania.
  5. Inne.

Informacje przyjmujemy do końca kwietnia 2010 r.
Materiały należy przesłać mailem do Adama Gliksmana, kierownika Działu Informacji i Promocji ZRM, wyłącznie na adres: adam@solidarnosc.krakow.pl lub pocztą: Pl. Szczepański 5, 31-011 Kraków, z dopiskiem „Dumni z naszych sztandarów”. W przypadku przesłania materiałów listem prosimy o dołączenie elektronicznej wersji (np. na płycie CD). Prosimy też o podanie nazwiska i namiarów na osobę która zgromadziła i przekazała informację.