Dzielcie się „Solidarnością”

Życzenia, występ zaprzyjaźnionych dzieci w Rajskiej i Żmiącej oraz wspólne śpiewanie kolęd składały się na tradycyjny opłatek Małopolskiej „Solidarności”, który został zorganizowany w dniu 29 stycznia 2010 r. Duża sala Wojewódzkiego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych wypełniła się niemal po brzegi członkami „Solidarności” oraz zaprzyjaźnionymi gośćmi. Przede wszystkim wśród zaproszonych znaleźli się kapłani: ks. infułat Władysław Gasidło, reprezentujący księdza kardynała Stanisława Dziwisza, ks. infułat Bronisław Fidelus, archiprezbiter Bazyliki Mariackiej oraz kapelan „Solidarności” ks. Władysław Palmowski i o. Niward Karsznia. W spotkaniu wziął udział przewodniczący KK Janusz Śniadek. Nie zabrakło także przedstawicieli władz państwowych na czele z wojewodą małopolskim Stanisławem Kracikiem. Licznie stawili się senatorowie oraz posłowie (Maciej Klima, Edward Czesak, Ryszard Terlecki, Andrzej Adamczyk i Beata Szydło) oraz samorządowcy: Józef Pilch, przewodniczący Rady Miasta Krakowa, Kazimierz Barczyk, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego i Stanisław Rachwał, wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa. Instytut Pamięci Narodowej reprezentowali Marek Lasota i Teofil Wojciechowski.

Przede wszystkim jednak na sali nie zabrakło tych, którzy przez 30 lat tworzyli „Solidarność”: przybył Ryszard Majdzik, który jako pierwszy rozpoczął sierpniowy strajk w Krakowie, byli rodzice Bogdana Włosika, pojawiło się kilka pokoleń ludzi „Solidarności”. Przede wszystkim jednak głównymi bohaterami uroczystości były dzieci z rodzinnych domów dziecka z Rajskiej i Żmiącej, które jak zwykle przygotowały ciekawy program artystyczny, którego energia wstąpiła w zebranych i zaowocowała wspólnym śpiewaniem kolęd.

Ks. infułat Władysław Gasidło, składając zebranym życzenia, mówił: „Żyjemy dziś w czasach, gdy wiele się w Polsce zmieniło. Norwidowska wizja Polski, jako kraju gdzie szanuje się ideały, które uosabia kruszyna chleba podnoszona przez uszanowanie, dziś jest nieaktualna. Często ten chleb jest marnowany, choć innym go bardzo brakuje. „Solidarność” też jest takim naszym chlebem, dlatego dzielcie się nią ze wszystkimi, tak by nikomu jej nie zabrakło” – apelował do zebranych.

Galeria zdjęć