III Małopolska karczma piwna

W dniu 22 stycznia 2010 w komorze „Warszawa” w Kopalni Soli w Wieliczce odbyło się III małopolskie spotkanie gwarków (górników) kopalń leżących na terenie w Regionu Małopolska NSZZ „Solidarność”. Tradycją górniczą Śląska jest to, że po dwunastu miesiącach ciężkiej i niebezpiecznej pracy odbywają się coroczne spotkania biesiadne i ten zwyczaj wprowadzamy i u nas w kopalniach małopolskich. Zebranych powitał Przewodniczący Zarządu Regionu Wojciech Grzeszek. W asyście górniczych sztandarów honorową bardę górniczą (topór) Zbigniewowi Zarębskiemu wręczył przewodniczący NSZZ „Solidarność” Kopalni Soli w Wieliczce - Adam Gawlik. Stanisław Kurnik w imieniu Komisji Zakładowej „Solidarność” ZG Janina przekazał zaś Wojciechowi Grzeszkowi honorową szpadę górniczą.
Po odśpiewaniu hymnu górniczego oraz „Murów” Jacka Kaczmarskiego sztandary wyprowadzono. Prastarym zwyczajem, ku uciesze uczestników, tradycyjna karczma pełna śpiewu, dowcipów wszelakich, jak i konkursów przeróżnych rozpoczęła się na dobre.

Górnicy to ludzie prości, ale bardzo wrażliwi na ludzką krzywdę a zwłaszcza na krzywdę i niesprawiedliwość, która dotyka niewinne dzieci. Dlatego podczas biesiady zorganizowano zbiórkę wśród uczestników spotkania. Związkowcy z ZGH Bukowno, ZG Sobieski, ZG Janina z Libiąża, Kopalni Soli z Wieliczki, Glinika z Gorlic oraz inni zaproszeni goście zebrali 3600 złotych, którą postanowili przekazać na rzecz Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego „Dzieło Pomocy Dzieciom” w Krakowie.

Ryszard Pietrzyk