Zmarła Barbara Bilik - jedna ze współzałożycielek MKZ

Informujemy, że w Chicago, w wieku 84 lat, zmarła koleżanka Barbara Billik, nauczycielka, jedna z założycielek Małopolskiej "Solidarności".

W NSZZ „Solidarność” od 1980 r.; uczestniczka zebrania założycielskiego MKZ Kraków; członek Zarządu MKZ Kraków (1980- 1981); organizatorka spotkań, które doprowadziły do powstania „Solidarności” nauczycielskiej Podgórza, Śródmieścia, Krowodrzy i Nowej Huty (1980); w listopadzie 1980 r. współinicjatorka powstania Niezależnego Zrzeszenia Uczniów Szkół Ponadpodstawowych w Krakowie i Ruchu Odnowy Szkół Średnich; członek-założyciel Krajowej Komisji Koordynacyjnej Oświaty i Wychowania NSZZ „S” (1980); członek-założyciel Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania przy MKZ Małopolska (marzec 1981 r.); delegatka na I WZD RM w Tarnowie w lipcu 1981 r.; zatrudniona w sekcji ds. kontaktów z zakładami pracy w ZRM. Uczestniczka strajku w HiL (13 - 16 grudnia 1981 r.); internowana 16 grudnia 1981 r. w KW MO w Krakowie; zwolniona 24 grudnia 1981 r.; zawieszona w prawie do wykonywania zawodu, a następnie zwolniona z pracy.


Od stycznia 1982 r. członek KPN. W lipcu 1982 r. wyjechała do USA w celu nawiązania kontaktów ze środowiskiem niepodległościowym. - W Chicago zaangażowana w działalność niepodległościową, m.in. w organizowanie 13 dnia każdego miesiąca pikiet antykomunistycznych pod Konsulatem Generalnym PRL w Chicago; w związku z zaangażowaniem w przygotowanie tych pikiet zrezygnowała z pracy w „Encyclopedia Britannica” i zatrudniła się do nocnego sprzątania banku; zaangażowana w kampanie informacyjne w mediach amerykańskich i kanadyjskich, m.in. od jesieni 1982 r. w Radiu „Pomost”; autorka wspomnień ze strajku w HiL, publikowanych w chicagowskim piśmie polonijnym „Gwiazda Polarna”; pamiętnik ten zdobył trzecie miejsce w konkursie paryskiej „Kultury” i Rozgłośni Polskiej RWE w 1983 r. Organizatorka akcji zbierania funduszy dla Małopolskiej „Solidarności” w USA i w Kanadzie; organizatorka oddziału Wspólnoty Rozproszonych Członków Solidarności „Pomost” w Chicago; działaczka oddziału Kongresu Polonii Amerykańskiej w stanie Illinois, z ramienia którego była dwukrotnie delegowana do Biura Koordynacyjnego NSZZ „Solidarność” w Brukseli; od wiosny 1984 r. przez dwa lata prowadziła w Chicago audycję „30 minut z „S”. Od 2002 r. na emeryturze.


 


Pozostanie zawsze w naszej pamięci.