Wyrazy najgłębszego współczucia

 Naszej Koleżance

Danucie Dunin - Suligostowskiej

pracownicy Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność"

wyrazy serdecznego współczucia z powodu śmierci męża

składają Koledzy i Koleżanki z Małopolskiej „Solidarności"