Tauron świętuje 40 – lecie powstania NSZZ „Solidarność”

17 września 2021 r. pracownicy, działacze związkowi i przewodniczący komisji zakładowych spotkali się, by uczcić 40. rocznicę powstania Związku. Wydarzenie zostało zorganizowane przez TAURON Dystrybucja SA Oddział w Krakowie i odbyło się w malowniczej Bukowinie Tatrzańskiej. Podczas uroczystości, zebranym zostały wręczone liczne odznaczenia za zasługi dla „Solidarności” i energetyki. FOTO

Spotkanie w Centrum Rekreacji i Biznesu Grand Stasina rozpoczęło się od wprowadzenia sztandaru i odśpiewania Hymnu Polski. Gości powitał Andrzej Frankiewicz - Przewodniczący Organizacji Podzakładowej NSZZ „Solidarność” TAURON Kraków. Następnie prowadzący Jubileusz Sekretarz Organizacji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność TAURON Kraków, Barbara Wiśniewska - Bodzioch i Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Targu, Bolesław Bara opowiedzieli o ludziach i wydarzeniach, które zmieniły bieg najnowszej historii Polski.

„Istotnym i być może najważniejszym, kamykiem, który poruszył lawinę zdarzeń, był wybór Karola Wojtyły na papieża. Jego pielgrzymka do ojczyzny w czerwcu 1979 roku zjednoczyła miliony Polaków wokół wartości religijnych i narodowych. Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi. Tej Ziemi – pamiętne słowa Ojca Świętego Jana Pawła II skierowane do rodaków podczas pierwszej pielgrzymki do ojczyzny, w czerwcu 1979 roku, to pierwsze tak głośno i wyraźnie wypowiedziane pragnienia i oczekiwania Polaków. Nie lękajcie się - to słowa otuchy, a jednocześnie wiary w siłę narodu.

Mówiąc dzisiaj o jubileuszu 40 - lecia i czterdziestym pierwszym roku istnienia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, nie można nie odwoływać się do tamtych wydarzeń i słów. To był początek, z którego zrodził się Sierpień 1980 roku i z którego zrodziła się „Solidarność”.” – mówił Bolesław Bara

Sekretarz Barbara Wiśniewska-Bodzioch przybliżyła zebranym historię Związku, który rodził się również, dzięki zaangażowaniu i wspólnocie pracowników Polskiej energetyki.

„25 sierpnia pracownik Elbudu Ryszard Majdzik rozpoczął w zakładzie najdłuższy w Krakowie - trwający sześć dni – strajk okupacyjny. Wydarzenia te spowodowały, że 28.08.1980 r. pracownicy Łączności i Transportu zawiązali Komitet Robotniczy powiadamiając o tym fakcie Dyrekcję zakładu. Jego przewodniczącym został Aleksander Góralczyk, a w skład Prezydium wybrano: Andrzeja Pawlika, Franciszka Muchę, Józefa Jachymka, Krzysztofa Robaka, Andrzeja Gutwińskiego. Komitet solidaryzując się z robotnikami Wybrzeża ogłosił 21 postulatów zgłoszonych przez załogę na zebraniach otwartych, przekazując je Dyrekcji zakładu. Dotyczyły one głównie sfery płacowo-socjalnej.”

Po wprowadzeniu, wspólnie wspomniano zmarłych działaczy NSZZ „Solidarność” i minutą ciszy, uczczono pamięć o nich.

Honorowe odznaczenia za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w imieniu Prezydenta RP aktu dekoracji dokonała Zastępca Dyrektora Biura Wojewody Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, Ewa Gil. Medalem złotym za długoletnią służbę zostali odznaczeni: Krzysztof Kącik, Zbigniew Malik, Maria Nowak, Fryderyk Żurek.

Odznakę resortową za „Zasługi dla Energetyki” wręczył Dyrektor TAURON Dystrybucja SA Oddział w Krakowie – Pan Jacek Duniec, następującym osobom: Dariusz Czajka, Łukasz Data, Dariusz Drabik, Tadeusz Gabryś, Leszek Gawor, Piotr Haładyna, Jerzy Kalisz, Wojciech Kasowski, Krzysztof Lassak, Józef Rychlik, Roman Smaga.

Medalem 40-lecia powstania NSZZ „Solidarność” ZR Małopolskiego uhonorowano wyróżnionych pracowników i byłych pracowników, członków związku, którzy obecnie są na emeryturze. Medale okolicznościowe złożyli na ręce odznaczonych - Przewodniczący Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”, Adam Lach i Przewodniczący Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” TAURON Kraków, Mirosław Brzuśnian.

Byłych działaczy związkowych, którzy zostali nagrodzeni medalem okolicznościowym Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”: Emil Masłowski, Wiesław Żylski odznaczyli - Przewodniczący Małopolskiej „Solidarności” Adam Lach, Kierownik Oddziału nr 6 Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” w Nowym Targu Leszek Jankowski.

Pamiątkowymi albumami z Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” podziękowano za aktywność związkową i pracę na rzecz związku wyróżnionym pracownikom – delegatom.

Na zakończenie przed zebranymi wystąpił utalentowany Piotr Lubertowicz, który jest wokalistą, gitarzystą, kompozytorem i autorem tekstów. Od wielu lat związany z polską sceną blues-rockową.

Po uroczystościach goście zostali zaproszeni na poczęstunek, podczas którego wystąpił Zwycięzca Publiczności w programie „Mam talent”, Krzysztof Drabik. Mistrz Polski, Mistrz Europy oraz V-ce Mistrzem Pucharu Świata w zawodach flair – niekonwencjonalnej sztuce barmańskiej.  

ZP

 

FOTORELACJA