Zakaz handlu w niedzielę zgodny z konstytucją, ale nie w Biedronce

Konfederacja Lewiatan, składając wniosek do TK, argumentowała, że przepis wprowadzający wyjątki od zakazu handlu (m.in. dla stacji paliw, placówek pocztowych) może naruszać konstytucyjny zakaz dyskryminacji. Kolejne zarzuty dotyczyły pozbawienia pracowników sektora handlu prawa do swobody wykonywania przez nich pracy w określone dni, niepoprawnego – według Lewiatana, sformułowania przepisu definiującego niedziele i świąt na potrzeby ograniczeń w handlu. Pracodawcy zakwestionowali też zbyt krótkie vacatio legis ustawy (23 dni). Wniosek Konfederacji Lewiatan trafił do Trybunału w maju 2018 r.

Trybunał Konstytucyjny w składzie pięciu sędziów 27 lipca br. rozpoznał sprawę na posiedzeniu niejawnym. Orzeczenie zapadło większością głosów. Zdania odrębne zgłosili dwaj sędziowie.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że “w niedziele i święta w placówkach handlowych handel oraz wykonywanie czynności związanych z handlem, powierzanie pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem – są zakazane. Konstytucyjne jest określone w ustawie pojęcie wykonywania pracy w niedzielę: wykonywanie takiej pracy lub takich czynności przez pracownika, lub zatrudnionego w okresie 24 kolejnych godzin przypadających odpowiednio między godziną 24 w sobotę a godziną 24 w niedzielę. TK postanowił o umorzeniu postępowania w sprawie dwóch   przepisów (artykuł ustanawiający zakaz handlu i przepis wyliczający wyjątki od tego zakazu).

Okres 23 dni, chociaż nietypowy, nie był przesadnie krótki, biorąc pod uwagę zakres zmian oraz wskazany w ustawie o ograniczeniu handlu okres dostosowawczy. Pracodawcy mieli możliwość dostosowania się do tych zmian i takiego pokierowania swoimi działaniami, by nie odczuć w drastyczny sposób konsekwencji wprowadzonych rozwiązań

W Sejmie jest projekt, który ogranicza wyjątki od zakazu, m.in. możliwość powoływania się na status placówki pocztowej. Ma on ograniczyć możliwość ominięcia zakazu niedzielnego handlu.

Sprawa jest pilna. Otóż spółka państwowa Poczta Polska   nawiązała współpracę z siecią portugalskich dyskontów Biedronka (Jeronimo Martins Polska). Chodzi o uruchomienie możliwości odbioru przesyłek bezpośrednio w sklepach Biedronka przy okazji zakupów. W ok. 250 sklepach sieci Biedronka (na 3 150) już wdrożono usługi pocztowe, dzięki temu wybiegowi placówki będą mogły działać również w niedziele z zakazem handlu. I to pomimo braku odpowiedniej liczby etatów do pracy w niedzielę oraz protestów pracowników. Ostatniej niedzieli lipca br. sieć Dino dołączyło do marketów otwartych w niedziele. Tak więc, mimo zakazu handlu upowszechnia się omijanie przepisów. Czyni tak m.in. Żabka i Carrefour. Czas najwyższy zamknąć tę furtkę, czyniącą fikcję z przepisów prawa, jego poszanowania i z zasad zdrowej konkurencji.


Artur S. Górski


źródło: solidarnosc.gda.pl