Razem z pracownikami Genpact PL Sp. z o.o.

Trwa napięta sytuacja wobec bezprawnego dyscyplinarnego zwolnienia trzech działaczy NSZZ "Solidarność" w firmie Genpact PL Sp. z o.o. Zarząd Regionu Małopolskiego NSZZ "Solidarność", obradujący w dn. 24 października br. w Krakowie zajął się również tą sprawą wystosowując stanowisko, w którym z oburzeniem przyjął działania prowadzone przez pracodawcę. Zarząd apeluje również do wszystkich organizacji związkowych w naszym regionie o wsparcie i okazanie solidarności z naszymi członkami.

Każde działanie mające na celu nagłośnienie sytuacji i wywarcie nacisku na zarząd spółki, by wycofała się z próby zwolnienia naszych kolegów jest potrzebna. Zarząd rozważa również podjęcie dalszych działań w celu obrony zwolnionych działaczy.

Apel nr 2/2019 Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ "Solidarność" z dn. 24 października 2019 r.ws.Genpact PL sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie

Zarząd Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność" z powodu zwolnienia z pracy przez pracodawcę Genpact PL sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (ul. Opolska 112B, 31-232 Kraków), w związku z prowadzoną działalnością związkową, pracowników:

1) Zbigniewa Zyska (Przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność",   Grupowego Społecznego Inspektora Pracy),

2) Karola Dwornika (Sekretarza i Członka Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność",  Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy, Przewodniczącego Rady Pracowników),

3) Krisztiána Kovácsa(Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej NSZZ „Solidarność", Oddziałowego Społecznego  Inspektora Pracy, Członka Rady Pracowników)

zwraca się do wszystkich jednostek organizacyjnych naszego związku o pomoc i wsparcie dla wszelkich działań zmierzających do przywrócenia do pracy zwolnionych pracowników oraz zaprzestania łamania praw ustawowych i związkowych.

Wszyscy, którzy chcieliby pomóc kolegom, mogą kierować do podmiotów, których interwencja jest potencjalnie możliwa i celowa, pisma oraz wiadomości e-mail wyrażające stanowisko i prośbę o interwencję ws. zwolnienia z pracy przez pracodawcę Genpact PL sp. z o.o. w Krakowie (ul. Opolska 112B, 31-232 Kraków) w związku z prowadzoną działalnością związkową pracowników.

Wierzymy, że nasz wspólny sprzeciw wobec w/w działań, apele, protesty i działania statutowe wpłyną na zmianę decyzji pracodawcy.