Zmiany wysokości odpisu na ZFŚS

Od dnia 23 października 2019 r. zacznie obowiązywać Ustawa z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019, ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz ustawy o Karcie Dużej Rodziny - tekst tutaj.

Zgodnie z nią od 1 sierpnia 2019 r., podstawą naliczania funduszu będzie wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2014 r. w wysokości 3.389,9 zł. Oznacza to wzrost o 3,4 proc.

W 2019 r. odpis podstawowy na fundusz na jednego pracownika będzie wynosił:

1229,30 zł – od 1 stycznia do 31 lipca 2019 r.,

1271,20 zł – od 1 sierpnia do 31 grudnia 2019 r.

ODPIS NA ZFŚS (OBLIGATORYJNY) - OD 1 SIERPNIA 2019

1271,21 zł – na jednego pracownika zatrudnionego w warunkach normalnych (odpis podstawowy 37,50%)

1694,95 zł – na jednego pracownika zatrudnionego w szczególnie uciążliwych warunkach (odpis 50,00%)

169,50 zł – na jednego młodocianego pracownika I rok nauki (odpis 5%)

203,39 zł – II rok nauki (odpis 6%)

237,29 zł – III rok nauki (odpis 7%)

ODPIS NA ZFŚS (FAKULTATYWNY)

211,87 zł – na każdą osobę niepełnosprawną w stopniu znacznym lub umiarkowanym (zwiększenie odpisu o 6,25%)

211,87 zł – na każdego byłego pracownika zakładu pracy będącego emerytem lub rencistą (zwiększenie odpisu o 6,25%)

262,72 zł – na każdego pracownika, z przeznaczeniem na zakładowy żłobek lub klub dziecięcy(zwiększenie odpisu o 7,75%)