Spotkanie krakowskich organizacji NSZZ "Solidarność"

W dn. 17 kwietnia br. w siedzibie Małopolskiej "Solidarności" odbyło się spotkanie przewodniczących organizacji związkowych NSZZ "Solidarność" z Krakowa i okolic. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Prezydium Zarządu Regionu: Przewodniczący Wojciech Grzeszek i jego zastępcy: Adam Lach, Jerzy Smoła i Adam Gliksman.

Spotkanie rozpoczęło się od przedstawienia relacji z ostatnich obrad Komisji Krajowej i Zarządu Regionu, którą złożył Adam Gliksman, omawiając m.in. postulaty zgłoszone przez Związek. Następnie Wojciech Grzeszek podsumował akcję protestacyjną, którą od grudnia 2018 r. prowadzi NSZZ "Solidarność". Przypomnijmy, że wówczas Związek sformułował kilkanaście postulatów o charakterze ogólnospołecznym i związkowym, których realizacji oczekiwał od rządu. Wobec braku reakcji strony rządowej, Związek powołał sztab protestacyjny, którego celem było doprowadzenie do rozmów z premierem i ministrami. W dalszej kolejności NSZZ "Solidarność" zorganizował w dn. 4 kwietnia br. pikietę przed siedzibami wszystkich urzędów wojewódzkich w kraju. Również w Krakowie z udziałem kilkuset przedstawicieli Związku doszło do protestu, w trakcie którego głos zabrali przedstawiciele m.in. sfery budżetowej, o których zdecydowanie upomina się związek. Równolegle w Krakowie prowadzona była okupacja siedziby Kuratorium a następnie protest głodowy nauczycieli.

Kwestia protestu nauczycieli i jego formy, a także prowadzony przez ZNP strajk był również jednym z ważnych punktów spotkania w Krakowie. Głosy padające na sali oddawały poglądy, które są obecne w polskim społeczeństwie. Z jednej strony zrozumienie dla przyczyn i poparcie dla postulatów nauczycieli, z drugiej strony przekonanie o politycznym charakterze obecnego strajku, który zaczyna sprowadzać się wyłącznie do kwestii płacowych i odbija się negatywnie na uczniach. W. Grzeszek przypominał, że postulaty "Solidarności" nauczycielskiej zostały sformułowane przez Związek już kilka miesięcy wcześniej i były wynikiem dyskusji wewnątrzzwiązkowej. Znalazły one zresztą swój wydźwięk w dokumencie przyjętym przez Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ "Solidarność" w Częstochowie. Gdy rząd - jako pierwszy od wielu lat - zdecydował się - po ciężkich negocjacjach - na realizację tych postulatów i rozpoczęcie procesu podnoszenia wynagrodzeń nauczycieli - rozpoczął się z inicjatywy prezesa Broniarza strajk, który wyraźnie nosi znamiona politycznego. Nie da się też ukryć, że ocena strajku w wielu przypadkach jest uzależniona od poglądów i sympatii politycznych i także w tym przypadku ten podział społeczeństwa jest wyraźny.

Podczas spotkania poruszono też kwestię innych grup zawodowych, które zmagają się z problemami finansowymi, m.in. z pracownikami instytucji kultury. Andrzej Rybicki, przewodniczący Sekcji Pracowników Kultury przypominał jak mozolnie trzeba walczyć o każdą regulację płacową i każde 100-200 zł podwyżki jest sukcesem, który zabiera jednak dużo czasu.

O szerszym kontekście protestu mówił prof. Adam Brincken, przewodniczący KZ NSZZ
"Solidarność" przy ASP w Krakowie. Komisja w dn. 26 marca br. ogłosiła gotowość strajkową, wyrażając poparcie dla postulatów nauczycieli, zwracając uwagę, że deprecjacja tego zawodu jest także wynikiem sposobu myślenia o edukacji i kulturze, który był widoczny niemal nieprzerwanie od zakończenia wojny. Zdaniem prof. Brinckena należy zdobyć się na refleksję nad tym, czemu ma służyć edukacja i jakich ludzi winna ona kształtować, a następnie zapewnić kadry, które to zadanie udźwigną.

Podczas zebrania poruszono również kwestię wprowadzania pracowniczych planów kapitałowych, na które związki zawodowe mogą mieć wpływ i które już w tym roku wchodzą w życie - od 1 lipca obejmą firmy zatrudniające powyżej 250 osób, a po pół roku również te zatrudniające powyżej 50 pracowników. Jerzy Iwaszkiewicz, przewodniczący Sekcji Krajowej Pracowników Telekomunikacji NSZZ "Solidarność" zaproponował, by zorganizować w Krakowie szkolenia lub seminaria poświęcone tej tematyce.

Zebranie zakończyło się przyjemniejszymi akcentami:

Wojciech Grzeszek zaprosił na uroczystości organizowane w Morawicy 2 czerwca br. przez Kapelana Małopolskiej "Solidarności" ks. Władysława Palmowskiego związane z 40. rocznicą pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. Ich głównym punktem będzie msza św. odprawiona przez Księdza Metropolitę abp. Marka Jędraszewskiego. Msza rozpocznie się o godz. 11:00.

Prof. Adam Brincken zaprosił - zwłaszcza w okresie Wielkiego Tygodnia na wystawę słynnego francuskiego malarza Bernarda Buffeta "La Passion du Christ". Tytułowy cykl grafik z 1954 roku stanowi autorską ekspresję artysty na temat Męki Chrystusa. Wystawę można oglądać bezpłatnie w Galerii Sztuki ASP w Krakowie, ul. Basztowa 18. Więcej informacji na temat wystawy: https://www.facebook.com/events/429946964444783/

Jerzy Smoła zaprosił wszystkich członków Związku na organizowany 18 maja 2019 r. Piknik z Solidarnością w Małopolsce. Odbędzie się on w tym roku w Borku k. Bochni. Wstęp na piknik jest bezpłatny, a Region będzie dofinansowywał również koszty dojazdu na to spotkanie. Organizacje związkowe mogą również zamawiać dla swoich członków katering. Zgłoszenia na wyżywienie są przyjmowane do 26 kwietnia br., e-mail: zprzew2.krakow@solidarnosc.org.pl.

Na zakończenie spotkania Wojciech Grzeszek złożył na ręce wszystkich uczestników życzenia dla członków Związku zdrowych i spokojnych Świąt Wielkanocnych.