1987

1986<<< 1987 >>>1988

18 stycznia - Grzegorz Surdy, student Politechniki, został zabrany na komendę MO pod zarzutem udziału w bójce w listopadzie 1986 r. Został zwolniony po wykazaniu przez niego absurdalności zarzutu: w tym okresie przebywał w areszcie na ul. Mogilskiej.

21 stycznia - Powstała Komisja ds. Interwencji i Praworządności NSZZ "Solidarność" Regionu Małopolska. W jej skład weszli: Zbigniew Fijak, Stanisław Handzlik, Wacław Niemirski, Jan Rokita i Andrzej Szkaradek. Komisja stawiała sobie za zadanie doprowadzenie do sytuacji, w której polskie prawodawstwo będzie akceptowane przez ogół społeczeństwa.

5 lutego - W komunikacie Małopolskiego Komitetu Walki o Praworządność domagano się uwolnienia wszystkich więźniów politycznych w Polsce. W więzieniach pozostawało wciąż 9 mieszkańców Małopolski.

6 lutego - Rozprawa w Sądzie w Wadowicach przeciwko Dariuszowi Maziołowi, Romanowi Majdzie, Pawłowi Ćwiękale i Ryszardowi Swakoniowi oskarżonym o uszkodzenie mienia społecznego" poprzez zamalowanie w kwietniu i czerwcu 1985 r. farbą tablic informacyjnych i wystawienniczych z hasłami PRON i ZSMP w Andrychowie. Adwokat Witold Rozmanit przypomniał, że czyn został popełniony dwa lata wcześniej, a w międzyczasie wydana została "amnestia" w dniu 17 lipca 1986 r. Sąd ostatecznie w dniu 9 lutego umorzył postępowanie.

13 lutego - Kilkudziesięciu członków ruchu WiP demonstrowało na Rynku w Krakowie przeciwko torturowaniu więźniów politycznych.

17 lutego - Demonstracja studentów na miasteczku akademickim w Krakowie w 5. rocznicę rejestracji NZS. Demonstranci domagali się prawa do legalnego zrzeszania się. W akcji wzięło udział ok. 2 tysięcy osób.

17 lutego - Funkcjonariusze SB próbowali skłonić, pod groźbą zwolnienia z pracy Tadeusza Piekarza do ujawnienia nazwisk członków RKS Małopolska i innych działaczy "S".

25 lutego - W Krakowie został zatrzymany i pobity student UJ Witold Korona. W rodzinnym Kłobucku stanął przed kolegium, które orzekło grzywnę i przepadek książek, broszur, biuletynów oraz znaczków i kaset "Solidarności".

26 lutego - W Warszawie odbyła się manifestacja zorganizowana w obronie więzionych studentów z Krakowa oskarżanych o terroryzm.

3 marca - Sąd Wojewódzki w Krakowie nakazał SB przeprosić Jana Marię Rokitę za bezzasadne przetrzymywanie w areszcie oraz bezprawną próbę przymusowego fotografowania i pobrania odcisków palców. Sąd oddalił dalej idące powództwo kwestionujące zasadność zatrzymania.

1 kwietnia - Władze ogłosiły kolejną podwyżkę cen prawie wszystkich artykułów spożywczych (m.in. herbaty i masła o 25%, chleba o 21,5%, mąki o 17%, cukru o 10%).

2 kwietnia - Oświadczenie Prezydium RKS: Prezydium RKS Małopolska wzywa wszystkie ogniwa Związku w Regionie oraz wszystkich członków do wykonania Uchwały Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ "Solidarność" z 31 marca 1987 r.

  1. TKK nie określając jednego terminu i formy strajku przekazała tym samym decyzje strajkowe TKZ-om oraz grupom pracowników, które strajki w zakładach pracy przygotowują i przeprowadzą w zależności od gotowości załogi, warunków i potrzeb.
  2. Przystępując do strajku i tworząc Komitety Strajkowe należy obok żądań natychmiastowych podwyżek płac i wprowadzenia stałego dodatku drożyźnianego wysuwać żądania przywrócenia prawa "Solidarności" do jawnej działalności.
  3. Po ogłoszeniu strajku należy utrzymać wszystkie dotychczasowe niejawne ogniwa międzyzakładowe, a łączność i współpracę TKZ-ów w ramach dzielnic oraz MKS-ów wykorzystywać do szybkiego przekazywania informacji o rozwoju sytuacji.
  4. Wzywamy pisma zakładowe i niezależne do szybkiego i masowego publikowania strajkowej "Uchwały" TKK i strajkowych dokumentów regionalnych oraz wszelkich informacji dotyczących wydarzeń w Regionie i kraju.

Pamiętajmy: od zasięgu, siły, solidarnego działania nas wszystkich zależy powodzenie strajków, a więc nasza przyszłość.

3 kwietnia - Na Rynku Głównym w Krakowie kilkudziesięciu członków "Solidarności", KPN i WiP protestowało przeciw podwyżkom. Protestujący zostali zaatakowani przez funkcjonariuszy MO i SB.

9 kwietnia - Zatrzymani zostali Jacek Smagowicz, Krzysztof Żydowicz i Ryszard Bocian. R. Bocian zabrany został sprzed domu, gdy w ramach porządków przedświątecznych trzepał dywan przed blokiem. SB zabrało go na ul. Mogilską w koszuli, pantoflach, z dywanem i trzepaczką. Wszyscy zostali zwolnieni po upływie 48 godzin.

10 kwietnia - W DS "Nowy Żaczek" została zorganizowana konferencja prasowa na temat tzw. "krakowskich terrorystów". SB po konferencji zatrzymała Bogdana Klicha, Jana Rokitę, Zbigniewa Fijaka, Grzegorza Surdego, Jana Rojka, Agatę Michałek, Danutę Czechmanowską, Stanisława Handzlika, Jana Ciesielskiego, Dariusza Rupińskiego, Macieja Klepacza i J. Świder. Wszyscy zostali zwolnieni przed upływem 48 godzin.

30 kwietnia - W HiL miał odbyć się wiec wobec pogarszających się warunków życia. Milicja oraz wojsko obstawiły jednak zakład uniemożliwiając przeprowadzenie wiecu.

1 maja - Msza św. w Kościele św. Józefa na os. Kalinowym w Nowej Hucie.

2 maja - W Krakowie przesłuchano pisarzy Kornela Filipowicza, Jana Józefa Szczepańskiego, Wiesława Szymańskiego i Barbarę Czałczyńską. Przesłuchania dotyczyły ich zaangażowania w prace duszpasterstwa środowisk twórczych przy kościele św. Szczepana.

3 maja - 1000 osób wzięło udział w pochodzie z Wawelu. Uczestnicy zostali brutalnie pobici przez funkcjonariuszy SB i ZOMO, wśród najbardziej poszkodowanych znaleźli się: Zbigniew Romanowski, Jacek Smagowicz, Janusz Miętka, Ryszard Bocian, Mariusz Malinowski, Zbigniew Brzozowski, Zbigniew Gil i Mieczysław Pogorzelski. Około 200 osób zatrzymano. 31 osób zostało ukaranych grzywnami na łączną kwotę 2 mln złotych. Grzywny te zostały przez Związek zrefundowane. W Nowej Hucie została pobita 73-letnia Petronela Wróbel, której wyrwano laskę, a następnie uderzono, tak że straciła przytomność. Dopiero po odjeździe milicji przechodnie mogli wezwać pogotowie ratunkowe.

8 maja - W kościele oo. Dominikanów odprawiona została msza św. w 10. rocznicę zamordowania Stanisława Pyjasa.

15 maja - Komunikat prezydium RKS: Trzecia pielgrzymka Ojca Św. do Ojczyzny nakłada na członków NSZZ "Solidarność" naszego Regionu obowiązek przygotowania godnego Jego przyjęcia. Wszyscy jeszcze mamy w pamięci podniosłe dni czerwca 1983 roku, kiedy to miliony mieszkańców Małopolski i innych Regionów zgromadziły się na krakowskich Błoniach i w Mistrzejowicach, by uczestniczyć w Mszach Świętych i wysłuchać papieskiego nauczania. Pamiętamy też dobrze wielotysięczny przemarsz z Krakowa do Nowej Huty - wspaniałą manifestację naszych uczuć i pragnień. Za kilka tygodni przywitamy Ojca Świętego równie gorąco. Ojciec Święty będzie wśród nas tylko kilkadziesiąt godzin: od wieczora 9 czerwca 1987, gdy z Lublina przybędzie do Tarnowa, do rana 11 czerwca, kiedy to z lotniska w Balicach odleci do Szczecina. Dwukrotnie w dniu 10 czerwca będziemy mieli możliwość wysłuchać Jego homilii: w Tarnowie w czasie uroczystej Mszy Św. z udziałem setek tysięcy wiernych oraz w Krakowie na Błoniach, kiedy to po 17-tej przybędzie z Tarnowa. Szczegóły uroczystości religijnych związanych z pobytem Ojca Świętego w Małopolsce są powszechnie znane. Wśród milionów mieszkańców Regionu i Krakowa będą członkowie naszego Związku - wszyscy będziemy witać Ojca Świętego w imieniu NSZZ "Solidarność". Okażemy wówczas nasze uczucia religijne i patriotyczne, damy wyraz naszym dążeniom narodowym i społecznym. RKS Małopolska zwraca się do wszystkich członków i sympatyków "Solidarności" o:

  • udekorowanie okien mieszkań, domów, ulic, miast flagami i emblematami narodowymi oraz związkowymi.
  • bywanie na spotkaniach z Ojcem Świętym w Tarnowie, na Błoniach krakowskich oraz wszystkich trasach przejazdu z flagami narodowymi i transparentami związkowymi.
  • nawiązanie do tradycji pamiętnego "białego marszu" z 1981 r., który był manifestacją solidarności z Ojcem Świętym i przybycie na spotkanie w jasnych ubraniach.

RKS wzywa wszystkie ogniwa "Solidarności" do organizacyjnego przygotowania swych grup związkowych, a prasę związkową i niezależną do wydania i rozpowszechniania odpowiednich plakatów, ulotek powielanych, wydawnictw okolicznościowych i znaczków. Musimy być wszędzie widoczni. Musimy dać wyraz naszym nadziejom, dążeniom i niezależności. Nie może zabraknąć nikogo z nas.

31 maja - SB ostrzegła S. Handzlika przed organizowaniem demonstracji podczas pobytu Ojca Świętego Jana Pawła II w Polsce.

2 czerwca - Zostali zatrzymani Barbara Ziętara, Wojciech Marchewczyk i Jerzy Rusek. Skonfiskowano numery Hutnika i innych opracowań oraz sprzęt poligraficzny. W tej samej sprawie zatrzymani zostali również Leszek Śledź oraz Wojciech Haslinger.

2 czerwca - Z domu Janiny Kosiek zabrano dwie maszyny offsetowe.

4 czerwca - Z domu Stanisława Branickiego zabrano powielacz i dwie ryzy papieru.

8 - 14 czerwca - III Pielgrzymka Jana Pawła II do Polski. Ojciec Święty odwiedził m.in. Kraków oraz Tarnów. W dniach 10 - 11 czerwca Ojciec Święty przebywał w Krakowie. Do zgromadzonych przed Pałacem Arcybiskupim powiedział: Nie możemy oddawać się upadkowi ducha, depresjom. Nie może zdominować nas frustracja - duchowa czy społeczna. Do młodzieży Ojciec Święty powiedział: Nie może być zdrowego społeczeństwa, jeżeli w nim sprawa wolności, wolności osobowej, wolności wspólnotowej, wolności narodowej nie jest rozwiązana do końca.

10 czerwca - Po spotkaniu z papieżem na Błoniach SB sprowokowała zamieszanie, próbując wyrywać flagi "S". W Tarnowie Stefan Jurczak wręczył w imieniu "S" Ojcu Świętemu różaniec z kości słoniowej i korali, zaś Zbigniew Ferczyk, przedstawiciel HiL, wręczył bogato zdobioną stułę.

11 czerwca - Kary na uczestników spotkania z Ojcem Świętym. Na 3 miesiące aresztu zostali skazani Marek Bigda, Dariusz Mochocki, Jerzy Sowa i Zbigniew Szreder. Na karę grzywny została skazana Ewa Kwiecień.

13 czerwca - Wedle informacji Komisji Interwencji i Praworządności NSZZ "S" podczas wizyty Ojca Świętego aresztowano 166 osób, m.in. Zygmunta Łenyka, Ryszarda Majdzika, Jana Rokitę, Jana Rojka, Zbigniewa Berdychowskiego, Leszka Zielińskiego, Danutę Czechmanowską, Artura Walusia, Jana Szwabowskiego, Ryszarda Bociana, Macieja Gawlikowskiego, Agatę Michałek, Antoniego Piekałkiewicza, Stefana Piecha i Jerzego Dobrowolskiego.

18 lipca - Kolegium ds. wykroczeń w Tarnowie skazało Karola Krasnodębskiego oraz Leonarda Łąckiego na karę grzywny za przechowywanie znacznej ilości "bibuły".

24 sierpnia - W Nowej Hucie pogrzeb przewodniczącego KZ "S" na Zgniataczu w HiL - Józefa Sawy. Więzionego w latach 60. za udział w obronie krzyża w Nowej Hucie oraz internowanego w stanie wojennym.

29 sierpnia - Do domu J. Smagowicza wtargnęło kilku funkcjonariuszy SB. Mimo, że nie znaleźli niczego podejrzanego, zabrali J. Smagowicza na ul. Mogilską. W dniu 31 sierpnia pod zarzutem siania zamętu i podburzania do manifestacji J. Smagowicz został ukarany karą grzywny.

31 sierpnia - Obchody rocznicy Sierpnia miały spokojny przebieg, na co wpłynęła m.in. decyzja o zrezygnowaniu z organizowania centralnych uroczystości. Natomiast w wielu kościołach odbyły się msze święte za Ojczyznę.

20 września - W piątej Pielgrzymce Ludzi Pracy na Jasną Górę wzięło udział około 50 tysięcy pielgrzymów. Biskup Damian Zimoń podczas homilii mówił: Ze strony władz słyszeliśmy wielokrotnie zapewnienia, że istnieją warunki dla pełnej realizacji aspiracji świata pracy w istniejących strukturach ruchu związkowego. Nie kwestionując dobrej woli tych zamierzeń, nie możemy jednak nie dostrzec, że miliony ludzi w Polsce z różnych względów z oferty tej nie skorzystały. Podczas pielgrzymki zatrzymano wielu jej uczestników, którym wymierzono grzywny, wśród nich byli: Marian Janas (HiL), Adam Kmita (HiL), Julian Mielnik, Tadeusz Różycki (KBM Nowa Huta), Alicja Sajak (Telpod Kraków), Marian Sajak, Andrzej Trybała (Krakowska Spółdzielnia Ogrodniczo-Pszczelarska w Krakowie), Ryszard Wolny (HiL) i Michał Szałęga.

27 września - Przy okazji wizyty w Krakowie George'a Busha KPN zorganizował manifestację w pobliżu konsulatu USA w Krakowie. W jej trakcie został pobity Ryszard Bocian.

3 października - Ok. 800 adwokatów, radców prawnych, sędziów i prokuratorów wzięło udział w pielgrzymce prawników na Jasną Górę. W jej trakcie poświęcono sztandar Krajowego Duszpasterstwa Prawników - w skład pierwszego pocztu sztandarowego wszedł m.in. Andrzej Rozmarynowicz z Krakowa.

16 października - Manifestacja na Rynku w Krakowie Ruchu "Wolność i Pokój". Na rusztowaniach kamienic umieszczono transparenty m.in. Zwolnić więźniów politycznych. Przechodniom rozdawano ulotki.

21 października - L. Wałęsa w imieniu "S" wezwał do bojkotu referendum w sprawie reformowania państwa i gospodarki.

21 października - KZ NSZZ "Solidarność" z Zakładów Przetwórstwa Hutniczego w Bochni była pierwszą w Małopolsce, która złożyła do sądu wniosek o rejestrację. Ten, jak i kolejne kilkadziesiąt wniosków, sądy odrzuciły.

25 października - Zostało powołane jednolite kierownictwo NSZZ "Solidarność" - Tymczasową Komisję Wykonawczą (powstałą z połączenia TKK NSZZ "S" i Tymczasowej Rady NSZZ "S") na czele z Lechem Wałęsą. W jej skład weszli Zbigniew Bujak, Jerzy Dłużniewski, Władysław Frasyniuk, Stefan Jurczak (Małopolska), Bogdan Lis, Andrzej Milczanowski, Janusz Pałubicki oraz Stanisław Węglarz. Rozpoczął się proces rejestrowania Komitetów Założycielskich NSZZ "S". KKW ogłosiła stanowisko w sprawie referendum: Rząd, który udowodniłby, że zamierza budować Polskę jakiej pragniemy, zyska poparcie społeczne. Trzeba jednak pamiętać, że krajem rządzi dziś ta sama ekipa, która przed sześciu laty wprowadzała stan wojenny, dławiąc dominujące dążenia społeczne. Ekipa ta zapowiedziała wtedy solennie, że przeprowadzi reformę gospodarczą i wyprowadzi Polskę z kryzysu. Żadna z tych obietnic nie została zrealizowana. Dziś nikt nie wierzy władzy na słowo. Potrzebny jest system prawdziwych gwarancji politycznych, społecznych i ekonomicznych. Czy rządzący dali takie gwarancje, formułując pytania referendum? Trzeba powiedzieć jednoznacznie, że nie. Pytania są sformułowane ogólnikowo, nie przedstawiają żadnych skonkretyzowanych projektów reform gospodarczych. [...] Dlatego na pytanie: Czy brać w nim udział? Zmuszeni jesteśmy dać jednoznaczną odpowiedź: NIE!

28 października - RKS wezwała do bojkotu referendum w całej Małopolsce. Społeczeństwo polskie wciągane jest w wielkie oszustwo polityczne, które nazwane zostało "referendum ludowym". Zarówno pytania "referendum" jak i dotychczasowa kampania propagandowa nie zostawiają żadnej wątpliwości, iż władza nie jest zainteresowana opinią społeczeństwa na temat zakresu i tempa reform ekonomicznych i politycznych. Zależy jej jedynie na uzyskaniu społecznego poparcia, którego wyrazem ma być samo uczestnictwo w tym plebiscycie. Władza, która ponosi pełną odpowiedzialność za katastrofę ekonomiczną i ekologiczną Polski, potrzebuje choćby pozornej legitymacji, by zaprzeczyć wobec świata oczywistemu faktowi, iż dawno utraciła zaufanie obywateli. Wyniki "referendum" nie będą miały żadnego wpływu na dalszy bieg wydarzeń w naszym kraju, gdyż pod każdą z możliwych odpowiedzi można podłożyć dowolną treść. W ten sposób wyniki te do niczego władzy nie zobowiązują. Intencje władz dobrze ilustrują dotychczasowe posunięcia, a w tym przede wszystkim zmiany strukturalne i personalne w rządzie. W ich wyniku w składzie rady ministrów znaleźli się ci sami ludzie, którzy dotychczas sprawowali władzę, dając się poznać jako przeciwnicy demokracji życia w Polsce. Należy też z całym naciskiem podkreślić, że w enigmatycznych programach reformy uchwalonych przez Sejm nie ma mowy o złagodzeniu ustawodawstwa, tak represyjnego i hamującego wszelkie niezależne inicjatywy. Co więcej wiele przesłanek świadczy o tym, że nie zrezygnowano z planów takiego zaostrzenia Kodeksu pracy, które uczyni z niego dogodne narzędzie walki politycznej. Wszystko to zmusza do odrzucenia "referendum". Domagamy się jak najszybszego podjęcia dzieła uzdrowienia ekonomicznego, społecznego i politycznego funkcjonowania Polski - reformom gospodarczym muszą towarzyszyć reformy polityczne, przywracające w naszym kraju demokrację.

Listopad - Komornik zjawił się w domu Alicji Krauze, której mąż Kazimierz odsiadywał karę 5 lat pozbawienia wolności za przecięcie pasków klinowych w zajezdni autobusowej MPK 13 grudnia 1985 r., z żądaniem zapłaty 115 tys. zł jako rekompensaty za szkody wyrządzone MPK. Wobec braku pieniędzy, komornik zajął meble oraz telewizor.

15 listopada - KKW podjęła decyzję o utworzeniu stałego sekretariatu z siedzibą w Gdańsku i delegaturą w Warszawie.

29 listopada - Odbyło się referendum w sprawie tempa i zakresu reform gospodarczych i politycznych. Propozycje rządowe nie uzyskały poparcia społecznego. W Krakowie w demonstracji KPN pod kościołem oo. Dominikanów wzięło udział ok. 400 osób. Po mszy św. w kościele w Bieńczycach ok. 150 osób próbowało utworzyć manifestację. Wedle oficjalnych danych w referendum wzięło udział 68,1% uprawnionych do głosowania, większość głosujących odpowiedziała jednak negatywnie na pytania postawione w referendum.

1 grudnia - Manifestacja Ruchu WiP na ul. Stolarskiej w Krakowie. Rozwieszono transparent "Uwolnić więźniów sumienia".

4 grudnia - Komitet Założycielski NSZZ "S" w HiL złożył w sądzie wniosek o rejestrację. Wniosek o rejestrację podpisali: Andrzej Marciniak, Wojciech Daniel, Czesław Rusin, Franciszek Kiebzak, Ryszard Zuba (Łuba), Czesław Tondyra, Jan Prokorski (Prokocki), Adam Krzywda, Ryszard Konopa i Gerard Sowiński.

7 grudnia - W Krakowie powołano Tymczasowe Porozumienie Organizacji Niezależnych, skupiające 25 organizacji niepodległościowych.

13 grudnia - Demonstracja w Nowej Hucie zaatakowana przez milicję.

16 grudnia - W rocznicę wydarzeń w Kopalni "Wujek" w Krakowie odbyła się demonstracja.

Grudzień - W całym 1987 r. w Polsce miało miejsce 1270 strajków, w których wzięło udział ok. 200 000 osób.