1985

1984<<< 1985 >>>1986

15 stycznia - Władze zapowiedziały podwyżkę cen i nowelizację prawa pracy pozwalającą na wydłużanie przez kierowników dnia pracy do dziewięciu godzin.

18 stycznia - Zmarła Emilia Dadał-Affenda, pracownik Geofizyki w Krakowie, działaczka opozycji antykomunistycznej w Krakowie. Członek "S", delegat na I WZD RM. Internowana po wprowadzeniu stanu wojennego, wyszła na wolność 24 lipca 1982 r., jako ostatnia kobieta z Małopolski. Pobyt w ośrodku zniszczył jej zdrowie i po kilku dniach na wolności trafiła do szpitala. W pogrzebie na Cmentarzu Rakowickim odprawianym przez ks. K. Jancarza i o. Kłoczowskiego wzięło udział wiele osób. Nad jej grobem odśpiewano hymn "Solidarności".

21 stycznia - TKK, protestując przeciwko podwyżkom cen, zapowiedziała na pierwszy dzień ich obowiązywania (28 lutego) strajk.

29 stycznia - RKS wydała oświadczenie, w którym zwróciła uwagę na fakt, że rząd nie przedstawiał wiarygodnych sposobów na wyjście z kryzysu i wezwała do strajku powszechnego. W wielu zakładach pracy decyzję o strajku przyjęto chłodno.
Komunikat nr 20:
1. dnia 29 stycznia 1985 roku, odbyło się spotkanie członków prezydium RKS Małopolska ukonstytuowanego w jesieni 1983 roku, którzy działają bez ujawniania swoich danych oraz przedstawicieli Zarządu Regionu Małopolska wybranych w 1981 roku, którzy postanowili wydać wspólną deklarację w sprawach socjalno-ekonomicznych, popartą następnie przez szereg członków władz krajowych, regionalnych i zakładowych Regionu Małopolska.
2. Uważamy, że posunięcia gospodarcze władz PRL, nie przedstawiają wiarygodnej i skutecznej drogi do wyprowadzenia kraju z kryzysu. Można tu wyliczyć szereg przykładów:
A. Uniemożliwia się osiągnięcie porozumień między pracownikami, a pracodawcami niedopuszczając do tworzenia związków zawodowych, według swobodnego wyboru pracowników (brak pluralizmu związkowego). Ma to miejsce pomimo deklaracji władz, że zamierzały przywrócić związki zawodowe zawieszone w grudniu 1983 r., potem, że dopuszczony będzie pluralizm związkowy. Istnienie niezależnych związków zawodowych możliwe jest tylko po zagwarantowaniu przestrzegania konwencji MOP o swobodach związkowych. Tylko poprzez porozumienie z takimi związkami możliwe będzie stworzenie i realizowanie programu wyjścia z kryzysu.
B. Odrzucane są - nie wymagające nakładów - propozycje pomocy dla rolnictwa i rzemiosła, a także poprawy warunków mieszkaniowych wysuwane przez Kościół. Sprawa fundacji dla rolnictwa przeciągana jest ponad miarę.
C. System zarządzania i opodatkowania nadal preferuje ponad miarę struktury zbiurokratyzowane, które z jednej strony pochłaniają wypracowane środki, z drugiej - utrudniają zreformowanie gospodarki, zwłaszcza zaś swobodny rozwój przedsiębiorstw, spółdzielni i gospodarki indywidualnej.
D. Widoczne jest zwiększenie nakładów na rozbudowę aparatu przymusu.
3. Zamiast ograniczać wydatki na administrację i milicję i uprościć organizację gospodarki, ograniczając marnotrawstwo, władze rozważają ewentualność ograniczenia - i tak już symbolicznych - zasiłków wychowawczych, wydały przepisy umożliwiające wydłużenie czasu pracy, a ostatnio zapowiadają podwyżkę cen, która szczególnie uderzy w warstwy najuboższe, w tym emerytów i rencistów, poszerzy też krąg rodzin ubogich.
4. W tej sytuacji uważamy, iż protest - demonstrujących swój sprzeciw pracowników zakładów Małopolski, na który składają się:
a) w okresie do 28 lutego 1985 - różne formy zapowiedziane w komunikacie Prezydium RKS Małopolska nr 19,
b) w dniu 28 lutego 1985 o godz. 12.00 - zgodnie z wezwaniem przywódców krajowych Solidarności - 15 minutowy strajk protestacyjny oraz inne tradycyjne akcje, jest uzasadniony i wyrażamy dlań swe poparcie.

Luty - Nagrodę kulturalną "Solidarności" za rok 1984 r. otrzymali m.in. Adam Bujak za fotoreportaż z pogrzebu ks. Jerzego Popiełuszki, gazeta mówiona Na Głos z Krakowa przygotowana przez Leszka Elektorowicza z zespołem, Jerzy Radziwiłłowicz za rolę Raskolnikowa w Zbrodni i karze reżyserowanej przez Andrzeja Wajdę w Teatrze Starym w Krakowie.

13 lutego - Aresztowani zostali w Gdańsku działacze "S": Bogdan Lis, Adam Michnik i Władysław Frasyniuk.

19 lutego - Z inicjatywy Obywatelskiej Inicjatywy w Obronie Praw Człowieka "Przeciw przemocy" oraz Anny Walentynowicz w kościele pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Bieżanowie rozpoczęła się głodówka protestacyjna. Początkowo brało w niej udział 8 osób, które protestowały przeciwko polityce władz, biedzie oraz niesprawiedliwości. Bezpośrednią przyczyną podjęcia głodówki było aresztowanie w Gdańsku ośmiu działaczy "Solidarności", zmuszenie do wyjazdu z kraju Seweryna Blumsztajna oraz liczne akcje podejmowane przez władze przeciwko księżom. Głodujący protestowali przeciwko aktom terroru oraz domagali się wypuszczenia wszystkich więźniów politycznych. Akcja trwała do 31 sierpnia 1985 r. W tym okresie w głodówce wzięło udział 387 osób z 67 miejscowości. Opiekę nad głodującymi sprawował proboszcz parafii ks. Adolf Chojnacki.

24 lutego - Nieudany zamach na życie ks. Kazimierza Jancarza z nowohuckiego kościoła w Mistrzejowicach.

25 lutego - Rząd ugiął się i wycofał z zaplanowanych podwyżek.

28 lutego - Pomimo odwołania protestu przez L. Wałęsę i Z. Bujaka na kilku wydziałach HiL oraz w "Elbudzie" robotnicy przerwali pracę. Protesty miały też miejsce w Tarnowie i Bochni. Ulotki pojawiły się w WSK i CeBeA.

6 kwietnia - Ks. Tadeusz Zaleski został pobity przez "nieznanych sprawców".

14 kwietnia - W Krakowie ogłoszono deklarację założycielską Ruchu Wolność i Pokój.

19 kwietnia - Komunikat prezydium RKS: Dnia 6.04.85 miał miejsce bestialski napad na księdza Tadeusza Zaleskiego. Był to akt przemocy, na co wskazuje charakter obrażeń; kilkadziesiąt punktowych oparzeń, które nie mogły powstać od otwartego ognia płonącej kurtki lub świecy. Jest to więc kolejny fakt terroru o podłożu politycznym ujawniony w Krakowie. W tej sytuacji szczególne oburzenie budzi szybkie umorzenie śledztwa oraz wykorzystanie choroby ofiary do celów propagandowych. Przypadek ten oraz pobicie i poparzenie francuskiego wydawcy F. Gastaigne`a wykazują jednoznacznie, że jesteśmy świadkami uznania terroru, stosowanego bezpośrednio wobec jednostek, za instrument politycznego oddziaływania na ogół społeczeństwa. Ks. Zaleski jest ofiarnym opiekunem dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, najtragiczniej przez los dotkniętej. Stał się dla "nieznanych sprawców" niewygodny, gdy publicznie ujawnił fakt nierzetelności śledztwa w sprawie niewyjaśnionej śmierci Tadeusza Frąsia, nauczyciela, członka "Solidarności" z Zabierzowa Bocheńskiego, gdzie ks. Zaleski pełnił obowiązki wikarego. W tej sytuacji apelujemy do mieszkańców naszego regionu, a zwłaszcza do środowisk lekarskich, prawniczych i dziennikarskich o natychmiastowe ujawnianie wszystkich przypadków terroru i przemocy. Apelujemy o powstrzymanie się od przyzwolenia i współdziałania w aktach terroru politycznego przez uległość, przemilczanie, zaniechanie udzielenia pomocy i obrony moralnej czy też szkalowanie bezbronnych ofiar napadów.

1 maja - Niezależne obchody pierwszomajowe "S" m.in. w Nowej Hucie - uczestnicy zostali zaatakowani przez ZOMO. Po pochodzie w Nowej Hucie zostali zatrzymani i skazani na trzy miesiące aresztu E. Nowak oraz S. Handzlik. W Krakowie władze zarzuciły pierwszemu sekretarzowi ambasady USA Williamowi Harwoodowi oraz konsulowi USA w Krakowie Davidowi Hooperowi udział w niezależnych obchodach. Władze polskie uznały dyplomatów za personae non gratae.

2 maja - Sprzed Sądu Wojewódzkiego w Krakowie została porwana przez dwóch cywilów (jak się okazało funkcjonariuszy SB) Agata Michałek. Podczas porwania była lżona i kopana. Wytoczyła sprawę SB, wygrywając w Sądzie Wojewódzkim w Krakowie pod przewodnictwem Danuty Mikoszowej. Sąd nakazał zapłacić SB 10 tys. zł i przeprosić poszkodowaną.

3 maja - Wiele osób chcących dotrzeć na mszę świętą w Katedrze na Wawelu zostało zatrzymanych przez milicję legitymującą zmierzających na wzgórze wawelskie.

29 maja - RKS Małopolska ogłosiła konkurs na plakat antywyborczy.

4 czerwca - W Krakowie na UJ odbył się wiec protestacyjny przeciwko nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym. Wzięło w nim udział około 500 profesorów i studentów.

30 czerwca - OPZZ przejęło majątek byłych central związkowych o wartości ok. 3,4 mld zł.

30 czerwca - Po rezygnacji Tadeusza Syryjczyka, Jerzy Zdrada został przewodniczącym RKS Małopolska.

16 lipca - Na posiedzeniu TKK z udziałem przedstawicieli Małopolski wydano odezwę wzywającą do bojkotu wyborów do Sejmu w dniu 13 października 1985 r.

29 sierpnia - W kościele w Mistrzejowicach ks. Kazimierz Jancarz poświęcił i odsłonił tablicę ku czci ks. Jerzego Popiełuszki. Na tablicy napisano: Ks. Jerzemu Popiełuszce dla uczczenia pierwszej rocznicy sprawowania najświętszej ofiary i głoszenia Słowa Bożego w tym kościele. Duszpasterstwo Ludzi Pracy, Ruch Odwaga i Prawda w V rocznicę Porozumień Sierpniowych. 29 VIII 1985.

31 sierpnia - Uroczysta msza św. w rocznicę Sierpnia '80 w Krakowie. Domagano się wolności dla więźniów politycznych oraz poszanowania praw ludzkich i obywatelskich.

31 sierpnia - Odezwa RKS wzywająca do bojkotu wyborów do parlamentu. Wkrótce rozpoczęto szeroką akcję propagandową, ogłoszono konkurs na plakat antywyborczy, przeprowadzano akcję ulotkową.

14 września - W Pielgrzymce Ludzi Pracy na Jasną Górę brało udział 70 tysięcy osób.

16 września - W Kronice Małopolskiej podano informację na temat zwycięskiego projektu plakatu antywyborczego. Przyznano 4 miejsca trzecie "Długiemu", "Rybie", "Słoniowi" i NHK. 13 X 1982 zamordowali Bogdana Włosika 13 X 1984 próbowali zamordować ks. Popiełuszkę 13 X 1985 czy oddasz im swój głos?

13 października - Bojkot wyborów do Sejmu. Wedle oficjalnych danych do urn poszło 78,8% uprawnionych, według "Solidarności" w miastach frekwencja wyniosła 66%. W Nowej Hucie przy okazji wyborów zorganizowano demonstrację.

15 października - Sąd Rejonowy w Zakopanem za rozklejanie ulotek wyborczych skazał Jana Mrowca na 1,5 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu oraz 40 tys. zł grzywny (w rewizji karę grzywny podniesiono do 80 tys. zł).

18 października - Jerzy Urban podał, że liczba więźniów politycznych w Polsce wynosiła 363.

20 października - Komunikat Regionalnej Komisji ds. pomiaru frekwencji wyborczej

3 - 10 listopada - W Krakowie obchodzono "Tydzień Więźnia Politycznego".

10 listopada - W rocznicę odzyskania niepodległości "Solidarność" oraz KPN złożyły kwiaty na grobie marszałka Józefa Piłsudskiego. W uroczystościach brał udział konsul USA.

14 - 18 listopada - Zostali zwolnieni więźniowie polityczni Stanisław Handzlik, Adam Słupek i Grzegorz Kopeć.

4 grudnia - W Krakowie brutalnie został pobity ks. Tadeusz Zaleski.

11 grudnia - Milcząca demonstracja studentów UJ w związku z przeprowadzoną czystką na polskich uczelniach.

13 grudnia - W rocznicę wprowadzenia stanu wojennego dwaj członkowie "S" Kazimierz Krauze i Jacek Żaba przecięli paski klinowe w 30 autobusach MPK w Krakowie. Oskarżeni o sabotaż zostali aresztowani w marcu 1986 r. Prokurator zażądał kary 8 i 5 lat pozbawienia wolności. Ostatecznie zostali skazani na 5 i 1,5 roku pozbawienia wolności. Podczas przerwy w odbywaniu kary Jacek Żaba popełnił samobójstwo (5 lutego 1989 r.)

13 grudnia - Po mszy św. w kościele oo. Jezuitów zatrzymani zostali Urszula i Leszek Dyńscy pod zarzutem kolportażu ulotek.

Grudzień - Podpisanie umowy o współpracy pomiędzy RKS Małopolska a CFDT Górnej Normandii.

30 grudnia - W Sądzie Pracy w Krakowie odbyły się rozprawy odwoławcze nauczycieli z Tarnowa i Zakopanego, którym dyrekcje potrąciły pieniądze z wynagrodzenia, jako karę za nieobecność w trakcie pochodu 1 maja.

Grudzień - SB w Nowym Targu podjęło akcję represyjną polegającą na rewizjach w mieszkaniach i przesłuchaniach działaczy "S", m.in. Jana Studentowicza, Antoniego Antolaka, Jana Głucha, Marii Stelmach, Stanisława Pawlikowskiego, Jana Palucha, Jacka Śwista, Franciszka Tomaszkiewicza, Jolanty Huzior i Stanisława Żółtka.