Prezydium Zarządu Regionu Małopolska

Adam Lach
P.O. Przewodniczącego, Zastępca Przewodniczącego Zarządu Regionu Małopolska NSZZ "Solidarność"
pok. 408, tel. 12 423-13-22 zprzew1.krakow@solidarnosc.org.pl

Anna Skólska
Zastępca Przewodniczącego-Skarbnik Zarządu Regionu Małopolska
NSZZ "Solidarność"
pok. 414, 12 421-59-49 skarbnik@solidarnosc.krakow.pl

Adam Gliksman
Zastępca Przewodniczącego-Sekretarz Zarządu Regionu Małopolska
NSZZ "Solidarność"
pok. 403, tel. 669 022-655
sekretarz@solidarnosc.krakow.pl
Ryszard Pietrzyk
Członek Prezydium Zarządu Regionu Małopolska NSZZ "Solidarność"
32-500 Chrzanów, ul. 3 Maja 1, tel./fax 32 623-40-55
e-mail: rysiek.pietrzyk@interia.pl

Krzysztof Kotowicz
Członek Prezydium Zarządu Regionu Małopolska NSZZ "Solidarność"
33-300 Nowy Sącz, ul. Pijarska 17a, 
e-mail: delnsacz.krakow@solidarnosc.org.pl

 

pok. 409, kontakt przez sekretariat - tel. 12 421-60-54