Czy będzie strajk w Muzeum Archeologicznym?

W Państwowym Muzeum Archeologicznym w Krakowie przeprowadzono referendum strajkowe. Od 2015 roku w tej jednej z najszacowniejszych placówek kultury naszego regionu Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" prowadzi spór zbiorowy z dyrekcją, ale adresatem żądań związkowców jest Jacek Krupa, marszałek woj. małopolskiego.

Oczekiwania związkowców zamykają się w dwóch punktach: podwyżka płac do średniej krajowej w instytucjach kultury (przypomnijmy, że średnia za 2016 rok wynosiła ona ok. 5300, a za 2017 dowiemy się niebawem z wystąpienia ministra kultury w Parlamencie) i systemowe rozwiązanie kwestii płacowych w Muzeum. O ile pierwszy postulat został spełniony w części, była podwyżka 350 zł brutto w 2015 i 150 w 2016 roku, a sami związkowcy zmodyfikowali go i żądają 500 zł, to drugi postulat odbija się od Marszałka i Sejmiku Małopolskiego, pozostaje bez odpowiedzi.

Po wyczerpaniu prawnych środków zagwarantowanych pracownikom w Ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych i prowadzonych rokowaniach oraz mediacji mediatora z listy Ministerstwa Pracy podpisano protokół rozbieżności. Ustawa daje prawną możliwość przeprowadzenia strajku ostrzegawczego w sytuacji braku porozumienia. I właśnie takiej akcji dotyczyło referendum.

Uprawnionych do głosowania było 72 pracowników Muzeum, w referendum wzięło udział 46 osób stąd jest ono wiążące, a za przeprowadzeniem akcji opowiedziało się 39 muzealników tj. ponad 80%. Ten wynik daje otwartą drogę do działań związkowców. Ostateczna forma i termin protestu zostanie uzgodniona podczas Walnego Zebrania Delegatów Sekcji Muzeów i Instytucji Ochrony Zabytków NSZZ "Solidarność" Regionu Małopolskiego 8 maja. Wzorem poprzednich działań muzealników, bibliotekarzy i animatorów kultury akcja planowana jest podczas Nocy Muzeów 18 maja. Wsparcia udzielą pozostałe instytucje kultury naszego regionu, zostanie ona przeprowadzona w ramach działań Dziadów Kultury NSZZ Solidarność.

ar