Odszedł Jerzy Dziegciarz

W dn. 28 kwietnia 2018 r. zmarł

śp. Jerzy Dziegciarz
członek NSZZ "Solidarność" od 1980 r., delegat na Walne Zebranie Delegatów Regionu Małopolskiego NSZZ "Solidarność" w l. 1995-2006 oraz członek Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ "Solidarność"
w l. 1995-1998 i 2002-2006.
Żegnamy Człowieka niezwykle ciepłego i życzliwego, a przy tym nadzwyczaj skromnego.

Małopolska "Solidarność"

Nabożeństwo pogrzebowe odbędzie się w dn. 7 maja 2018 r. o godz. 11:40 w kaplicy na Cmentarzu Batowickim w Krakowie. Rodzina prosi o przekazywanie zamiast kwiatów datków na hospicjum  św. Łazarza.