Odszedł Jan Ryszard Sułkowski

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci w dniu 26 kwietnia 2018 r.

Naszego Kolegi
Jana Ryszarda Sułkowskiego
wieloletniego członka i działacza NSZZ "Solidarność" z Limanowej, przewodniczącego związku w MZGKiM w Limanowej, kierownika Oddziału Nr 6 w Limanowej, członka Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ "Solidarność", delegata na KZD NSZZ "Solidarność" i członka Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność".
Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy serdecznego współczucia.

Koleżanki i Koledzy 
z Małopolskiej "Solidarności"

Pogrzeb odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2018 r. w Bazylice Matki Bożej Bolesnej w Limanowej, o godz. 9:30 różaniec, o godz. 10:00 msza św., po której nastąpi odprowadzenie Zmarłego na cmentarz komunalny.

 

Jan Ryszard Sułkowski

Ur. 15 lutego 1956 r. w Limanowej. Absolwent LO nr 4 w Limanowej (2002).

Zatrudniony w Zakładzie Wodociągów w Miejskim Zakładzie Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Limanowej jako elektromonter i starszy elektromonter (1972-nadal).

W NSZZ „S” od 1980 r. w MZGKiM w Limanowej; w 1981 r. wybrany na członka Komisji Wydziałowej w Zakładzie Wodociągów.

Po wprowadzeniu stanu wojennego w miesiącach marzec-kwiecień 1982 r. współorganizował protest pracowników, polegający na niepobieraniu wypłaty, co powodowało uciążliwość w postaci konieczności przywożenia codziennie pieniędzy do zakładu; pod koniec l. 80. XX w. rozpoczął działalność w Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich w Łososinie Dolnej i Limanowej; w 1988 r. zaangażował się w działalność grupy „Świat Pracy”, działającej przy Bazylice MB Bolesnej w Limanowej.

W 1989 r. wszedł w skład komitetu założycielskiego „S” w Limanowej, na którego czele stanął J. Migacz; współpracował z założonym przez „S” pismem „Aktualności Ziemi Limanowskiej” - obecnie „Gazeta Limanowska” (założyciele: Z. Sułkowski, R. Szuszkiewicz, G. Biedroń); utworzył komitet założycielski „S” w MZGKiM w Limanowej i stanął na jego czele; wybrany na przewodniczącego najpierw TKZ, a od 21 września 1990 r. KZ.

Działalność związkowa: KZ „S” w MZGKiM: przewodniczący TKZ (1989-1990), przewodniczący KZ (1990-nadal); delegat na WZD RM (1992-nadal); członek ZRM (1992-nadal); delegat na KZD (2006-nadal); członek KK (2010-nadal); Delegatura ZRM w Limanowej: członek prezydium (1990-1992), wiceprzewodniczący (1991-1992), przewodniczący (1992-2006); od 2006 r. kierownik Oddziału nr 6 ZRM, obejmującego powiaty limanowski, nowotarski i tatrzański.

Prezes Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej (1990-1996); współzałożyciel i członek Fundacji Budowy Domu Pomocy Społecznej w Limanowej (1990-1997); od l. 90. XX w. działacz Kręgów Rodzin Domowego Kościoła; współinicjator ufundowania i współwykonawca VI stacji Drogi Krzyżowej poświęconej ks. Jerzemu Popiełuszce przy Sanktuarium Matki Boskiej Pocieszenia w Pasierbcu. Radny Województwa Małopolskiego (1998-2002).

źródło: Adam Gliksman, Leksykon Ludzi Małopolskiej Solidarności, t. 1.