Adam Gryzło - Zasłużony Społeczny Inspektor Pracy

Podczas WZD NSZZ „Solidarność” w GPPD „FOREST” Sp. z o.o. w Gorlicach w dniu 26 marca 2010 r. odbyła się miła uroczystość.
Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy Mariusz Pyrcz dokonał aktu dekoracji wręczając „Odznakę Zasłużony Społeczny Inspektor Pracy” kol. Adamowi Gryzło – Zakładowemu Społecznemu Inspektorowi Pracy za jego długoletnią pracę na rzecz poprawy warunków pracy oraz kierowanie grupą wydziałowych SIP. Odznaka została przyznana przez Głównego Inspektora Pracy z okazji 60. rocznicy powstania Państwowej Inspekcji Pracy na wniosek Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” .
Spotkanie było okazją do dyskusji na tematy zmian przepisów dotyczących inspekcji oraz współpracy związków zawodowych, a szczególnie „Solidarności” z PIP.