Odszedł Adam Słupek

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
ś.p. Adama Słupka
wieloletniego działacza "Solidarności", założyciela NSZZ "Solidarność" w Transbud Nowa Huta a następnie w Budostalu-9, zaangażowanego w kolportaż materiałów podziemnych w Krakowie i w Nowej Hucie. Współorganizatora i uczestnika od 1984 r. Pielgrzymek Ludzi Pracy do Częstochowy, uczestnika wszystkich Marszów Szlakiem I Kompanii Kadrowej od 1984 r., chorażego Sztandaru Kadrówki i jednego z jego fundatorów.

Członka Związku Piłsudczyków, Związku Strzeleckiego, Komitetu Opieki nad Kopcem J. Piłsudskiego, kolekcjonera wielu pamiątek o tematyce niepodległościowej, piłsudczykowskiej oraz solidarnościowej, autora wielu wystaw poświęconych m.in. Józefowi Piłsudskiemu i NSZZ "Solidarność".

Człowieka skromnego, wiernego ideałom i przyjaciela "Solidarności".
Spoczywaj w pokoju!

Małopolska "Solidarność'

Pogrzeb odbędzie się w Radziemicach koło Krakowa w poniedziałek 14 sierpnia br. o godz. 15:00.