W podziękowaniu za 33. lata pracy z "Solidarnością" i dla "Solidarności"

W niedzielę, 30 lipca br., wzięliśmy udział we Mszy Świętej dziękczynnej za 33. lata pracy i pełnienia posługi proboszcza w parafii Miłosierdzia Bożego w Dębicy przez ks. prałata Józefa Dobosza. W imieniu Kurii Biskupiej z Tarnowa, ks. infułat Adam Kokoszka odczytał listy skierowane na tę okazję przez biskupa Andrzeja Jeża i seniora prymasa Polski ks. Józefa Kowalczyka.

W koncelebrze ks. Józefowi Doboszowi towarzyszyli ks. inf. Adam Kokoszka i ks. Ryszard Piasecki, proboszcz parafii św. Jadwigi. Przy ołtarzu zgromadziło się wielu kapłanów - wśród nich ci, którzy we wspólnocie Miłosierdzia Bożego kiedyś służyli, i ci którzy z tej parafii pochodzą, jak również reprezentujący "Solidarność" i ludzi pracy księża: Władysław Palmowski, który poinformował zgromadzonych o nadaniu przez Prezydenta RP ks. Józefowi Doboszowi Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski, Stanisław Dutka i Andrzej Jedynak.

Homilię wygłosił ks. Józef Durlak, senior wikariuszy, często nawiązując w niej do osoby ks. Józefa Dobosza, który jako proboszcz budował nie tylko kościół - budowlę materialną, ale przede wszystkich dbał o jej duchowy wymiar. To dzięki niemu w 1984 roku powstało w Dębicy Duszpasterstwo Ludzi Pracy. Od samego początku swej posługi w Dębicy związany był również z "Solidarnością", wyróżniony, między innymi na wniosek Oddziału w Dębicy, Krzyżem Semper Fidelis. Z perspektywy lat współpracy i wspólnie podejmowanych działań należy podkreślić, że ks. Józefa mocno zahartowała nauka w Wyższym Seminarium Duchownym (przerwana służbą w Ludowym Wojsku Polskim) do pracy duszpasterskiej, w okresie zarówno reżimu, jak i przemian ustrojowych.

Obecność licznych delegacji reprezentujących różne środowiska, instytucje i organizacje utwierdza w przekonaniu, iż ks. Józef dobrze służył parafii, lokalnemu środowisku, "Solidarności" i Ojczyźnie.

Ze swojej strony pragnę podziękować wszystkim przedstawicielom "Solidarności" i świata pracy za obecność i udział w podziękowaniu ks. Doboszowi, w szczególności Przewodniczącemu Małopolskiej "Solidarności" Wojciechowi Grzeszkowi i Wiceprzewodniczącemu Jerzemu Smole, wspieranych przez poczet sztandarowy Regionu Małopolskiego, jak również pocztom sztandarowym ludzi pracy z Nowego Sącza, Gorlic i Tarnowa. Podziękowania kieruję także do "Solidarności" dębickiej z pocztami sztandarowymi organizacji zakładowych: Firmy Oponiarskiej, Tikkurili Polska, LERG-u Pustków, dębickiego Oddziału ZRM, Duszpasterstwa Ludzi Pracy, HDK Pustków, Kolejarzy - którzy pomimo tego, że ich organizacja związkowa nie funkcjonuje, zawsze chętnie organizują poczet.

Waldek Cieśla