Odszedł Władysław Ryba

Z wielkim smutkiem i żalem żegnamy naszego Kolegę i Przyjaciela
Śp.
WŁADYSŁAWA RYBĘ

Człowieka wielkiego serca, Członka Zarządu Regionu Małopolska NSZZ „Solidarność”, Delegata na I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”, Zastępcę kierownika delegatury ZR Małopolska w Nowym Sączu w 1981 r., ponad rok ukrywającego się po wprowadzeniu stanu wojennego, działacza podziemnej „Solidarności”, odznaczonego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Wolności i Solidarności.

Odszedł od nas serdeczny przyjaciel, niezwykle życzliwy i prawy człowiek.
Pozostanie na zawsze w naszej pamięci.

Rodzinie składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Małopolska „Solidarność”

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 27 lipca 2017 r. (czwartek) o godz. 15:00, Msza Św. w Kościele pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Krynicy Zdroju – Czarny Potok, o godz. 14:30 Różaniec, po Mszy Św. pogrzeb na Cmentarzu Komunalnym w Krynicy Dolnej.

Władysław Ryba

Ur. 23 kwietnia 1929 r. w Kamionce Wielkiej, powiat nowosądecki. Ukończył Zasadniczą Szkołę Zawodową w Krynicy-Zdroju (1951).

W latach 1946-1947 goniec służbowy w Państwowym Przedsiębiorstwie Robót Komunikacyjnych nr 2 w Krakowie Oddział w Nowym Sączu. Ekspedient w sklepie w Krynicy-Zdroju (Centrala Tekstylna w Łodzi). W latach 1948-1959 kierownik sklepu w Powszechnej Spółdzielni Spożywców „Społem” w Krynicy Zdroju (1950-1951). Inspektor podatkowy w Miejskiej Radzie Narodowej w Krynicy Zdroju (1951-1959). W latach 1959-1981 pracownik Spółdzielni Pracy Przemysłu Spożywczego „Postęp” w Krynicy Zdroju jako inspektor ds. normowania pracy, sprawozdawczości i statystyki, inspektor BHP, kierownik magazynu. W latach 1983-1994 na rencie, od 1994 r. na emeryturze.

W latach 1976-1980 kolporter „Robotnika”, organizator akcji zbierania funduszy na pomoc dla represjonowanych.

W NSZZ „Solidarność” od 1980 roku, przewodniczący Komitetu Założycielskiego NSZZ przy SPPS „Postęp”; przewodniczący KZ „S”; członek MKZ Małopolska; w dniach 9-11 stycznia 1981 r. uczestnik strajku okupacyjnego nowosądeckiego Ratusza, uczestnik rozmów ze stroną rządową dotyczących postulatów strajkujących; delegat na I WZD Regionu Małopolska w lipcu 1981 r. w Tarnowie, na którym został wybrany na członka ZR Małopolska oraz na delegata na I KZD w Gdańsku w 1981 r.; od 1 sierpnia 1981 r. zastępca kierownika delegatury ZRM w Nowym Sączu; kolporter prasy niezależnej, m.in. „Gońca Małopolskiego”. Prowadził w Krynicy bibliotekę wydawnictw drugiego obiegu.

Po wprowadzeniu stanu wojennego ukrywał się do 13 stycznia 1983 r., m.in. w Przysietnicy, w Dąbrówce, w Krynicy Zdroju; po ujawnieniu się rozwiązano z nim umowę o pracę. Organizator kolportażu książek i czasopism („Wiadomości Nowosądeckie”, „Hutnik”, „Tygodnik Mazowsze”) na terenie Krynicy; zaangażowany w akcje ulotkowe, plakatowanie oraz zbieranie informacji na temat represji.

W latach 1983-1986 uniemożliwiono mu znalezienie zatrudnienia; zatrzymany w dniu 6 marca 1984 r.; w jego domu dokonano kilku rewizji, stosowano naciski i szykany, m.in. w stosunku do syna, próbowano pozbawić go rodzinnego majątku, utrudniano rozpoczęcie działalności gospodarczej. W latach 1983-1989 organizator Duszpasterstwa Ludzi Pracy oraz mszy św. za Ojczyznę.

Przewodniczący Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Krynicy-Zdroju (1989-1990), organizator kampanii parlamentarnej w 1989 r.

W latach 1954-1967 kierownik szkółki oraz następnie kierownik grupy juniorów Krynickiego Towarzystwa Hokejowego; organizował turnieje hokejowe „dzikich” drużyn o puchar dr Juliana Zawadowskiego.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011), Odznaka Honorową PZHL w stopniu złotym (2004), Złota Odznaką Honorową Krynickiego Towarzystwa Hokejowego (2004), Złotym Herbem Krynicy Zdroju za zasługi dla rozwoju sportu (2004), medalem „Za zasługi dla Małopolskiej Solidarności” (2005), Krzyżem Wolności i Solidarności (2015), Medalem „Dziękujemy za Wolność” (2016).

(źródło: A.Gliksman. Leksykon Ludzi Małopolskiej Solidarności t. I.)