Minister Rafalska: przejście na emeryturę jest naszą decyzją i wyborem

W czwartek 18 maja 2017 roku w siedzibie Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” w Krakowie odbyła się konferencja w ramach kampanii społeczno-informacyjnej „Godny Wybór. Przywrócenie wieku emerytalnego”.  

W spotkaniu rozpoczynającym kampanię uczestniczyli: minister Elżbieta Rafalska, podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Wojciech Kolarski, wojewoda małopolski Józef Pilch, zastępca przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Bogdan Kubiak, przewodniczący Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” Wojciech Grzeszek oraz dyrektor oddziału ZUS w Krakowie Marcin Kopeć.

1 października 2017 roku wchodzi w życie ustawa obniżająca wiek emerytalny do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

– To, co chcemy osiągnąć, to uspokoić Polaków, żeby nie było żadnych obaw – termin 1 października to nie jest termin przymusowego przechodzenia na emeryturę – mówiła minister Rafalska.

Według szacunków resortu pracy i polityki społecznej po wejściu w życie ustawy obniżającej wiek emerytalny około 25 proc. Polaków uprawnionych do emerytury najprawdopodobniej zdecyduje się przedłużyć swoją aktywność zawodową.

Minister Rafalska podkreślała, że przejście na emeryturę jest naszą decyzją i wyborem, nie obowiązkiem a naszym prawem.

– To prawo zależy od różnych sytuacji, od naszego stanu zdrowia, sytuacji materialnej, wysokości przyszłego świadczenia emerytalnego, od naszej indywidualnej sytuacji zawodowej – mówiła minister.

Według szefowej resortu pracy obecnie ok. 17 proc. uprawnionych do przejścia na emeryturę decyduje się na dalszą pracę. Zdecydowaną większością w tej grupie (ok. 70 procent) są kobiety.

Kluczowa rola w kampanii na temat wieku emerytalnego przypada ZUS. W niektórych jego oddziałach można skorzystać z usług doradcy emerytalnego, który ma za zadanie wyjaśniać przyszłym emerytom od czego zależy wysokość emerytury oraz pomóc wyliczyć wysokość prognozowanego świadczenia. Od 1 lipca doradcy będą funkcjonować we wszystkich placówkach w kraju.

ama, fot. Agnieszka Masłowska