Cracoviae Merenti dla Studenckiego Komitetu Solidarności

10 maja 2017 r. podczas uroczystej sesji Rady Miasta Krakowa, Liliana Batko-Sonik odebrała z rąk Prezydenta Krakowa oraz Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa Brązowy Medal „Cracoviae Merenti” dla Studenckiego Komitetu Solidarności.

Na uroczystej sesji Rady Miasta Krakowa nie zabrakło dawnych działaczy SKS z Krakowa i innych miast Polski.

- SKS tworzyli ludzie młodzi przepełnieni marzeniami, które wydawały się mrzonkami. W nazwie wybrzmiało słowo „Solidarność”, które trzy lata później stanie się nazwą najważniejszego w świecie ruchu związkowego i będzie polskim logo – mówiła, odbierająca medal Liliana Batko-Sonik.

Studencki Komitet Solidarności (SKS) powstał 15 maja 1977 roku w Krakowie. Przyczyną jego założenia stała się tragiczna śmierć Stanisława Pyjasa, współpracownika Komitetu Obrony Robotników (KOR). Celem utworzenia Komitetu było było utworzenie autentycznej i niezależnej organizacji studenckiej. SKS rozpowszechnił się na cały kraj, a Komitet intensywnie włączył się w działalność opozycyjną.

Cracoviae Merenti jest najwyższym odznaczeniem Miasta Krakowa, które jest przyznawane w uznaniu szczególnych zasług dla Krakowa.

ama, fot. Agnieszka Masłowska