Odszedł Andrzej Wawrzycki

Nie żyje Andrzej Wawrzycki, wieloletni i zasłużony działacz małopolskiej "Solidarności". Urodził się 10 lutego 1951 r. w Tarnobrzegu. Był dyrektorem krakowskiego oddziału Przedsiębiorstwa Produkcji Różnej, Handlu i Usług „Dempol” (1983-1990); w l. 1990-2006 pracownikiem Krakowskiego (a następnie Małopolskiego) Urzędu Wojewódzkiego – dyrektorem Wydziału Skarbu i Przekształceń Własnościowych oraz Radcą Generalnym.

W l. 2006-2007 był zarządcą menadżerskim w Krakowskim Przedsiębiorstwie Transportowo-Sprzętowym a od 2007 r. prezesem Zarządu Fundacji Promocji Gospodarczej Regionu Krakowskiego.

Andrzej Wawrzycki był w NSZZ „S” od 1980 r. Współtworzył NSZZ „S” w Instytucie Obróbki Skrawaniem; wybrany na przewodniczącego KZ „S” w 1980 r.; zaangażowany w kolportaż „Gońca Małopolskiego”, dodrukowywanego w IOS; współorganizator Komisji Krakowskiej MKZ Małopolska – w lutym 1981 r. wybrany na jej sekretarza; delegat na I WZD RM w Tarnowie w lipcu 1981 r., podczas którego został wybrany na członka ZRM i delegata na I KZD w Gdańsku; jeden z inicjatorów powstania i organizator zjazdu założycielskiego NSZZ Rzemiosła Indywidualnego „S”, który odbył się w siedzibie IOS w dniach 3-6 grudnia 1981 r.

Zatrzymany 18 grudnia 1981 r. na komisariacie Milicji Obywatelskiej w Nowej Hucie, a następnie w KW MO przy ul. Mogilskiej; internowany i przewieziony najpierw do Ośrodka w Nowym Wiśniczu, a następnie (od 26 grudnia 1981 r.) do ZK w Załężu; w styczniu 1982 r. przewieziony do szpitala więziennego przy ul. Montelupich w Krakowie; zwolniony 23 stycznia 1982 r.

Po wyjściu na wolność zmienił pracę, wygrywając konkurs na dyrektora krakowskiego oddziału firmy „Dempol”; w 1990 r. został zatrudniony przez wojewodę T. Piekarza w urzędzie wojewódzkim, gdzie zajmował się problematyką rozwoju gospodarczego, infrastruktury województwa, przekształceń własnościowych a także rozwojem Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków- Balice.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2000) oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi.