Akcja krwiodawstwa na Małym Rynku

Zarząd Pierwszego Klubu Honorowych Dawców Krwi Cracovia Pasy zorganizował kolejną Akcję krwiodawstwa. 9 kwietnia 2017 r. na Małym Rynku w Krakowie zebrano ok. 10 litrów krwi. Cykliczne Akcje „Krwiodawstwa i Pojednania Kibiców” są organizowane przez klub Honorowych Dawców Krwi Cracovia Pasy i dedykowane św. Janowi Pawłowi II, który był kibicem Cracovii.

W tym roku organizatorzy chcieli również zadedykować Akcję „wszystkim rodakom, którzy zginęli katastrofie smoleńskiej - 10 kwietnia 2010 roku, a szczególnie Prezydentowi RP Lechowi Kaczyńskiemu i jego małżonce Marii Kaczyńskiej.”

Krew dla potrzebujących można było oddać również w ambulansie na terenie Centrum Jana Pawła II w Krakowie.

Tradycyjnie, wydarzenie to objęła patronatem Małopolska „Solidarność”.