Informacja z zebrania z przewodniczącym z terenu Krakowa

6 kwietnia 2017 r. odbyło się zebranie z przewodniczącymi komisji zakładowych NSZZ "Solidarność" z terenu Krakowa.
Spotkanie było poświęcone sytuacji na rynku pracy, potrzebie zdecydowanych działań zmierzających do zwiększenia liczby członków związku, nowelizacji ustawy o związkach zawodowych, przygotowaniom do wyborów związkowych na kadencję 2018-2022 oraz bieżącym sprawom związkowców. Wojciech Grzeszek, przewodniczacy Małopolskiej "Solidarności" zdał relację z posiedzenia Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność", które odbywało się w dn. 28 lutego - 1 marca br. w Gdańsku.