Adam Gliksman delegatem na 106. Sesję Międzynarodowej Konferencję Pracy

Decyzją przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" Piotra Dudy sekretarz Małopolskiej "Solidarności" Adam Gliksman będzie ponownie członkiem polskiej delegacji na 106. Sesję Międzynarodowej Konferencji Pracy, która jak co roku zbierze się na początku czerwca br. w Genewie.

Międzynarodowa Konferencja Pracy będzie obradować w tym roku pod hasłem "Budowanie przyszłości z godną pracą". Uczestnicy będą dyskutować m.in. na temat: "Migracji zarobkowej", Zatrudnienia i godnej pracy na rzecz pokoju i zdolności odbudowy: Rewizji Zalecenia nr 71 dotyczącego zatrudnienia w okresie przechodzenia od wojny do pokoju z 1944 r." oraz na temat "Fundamentalnych zasad i praw w pracy".

W Konferencji biorą udział przedstawiciele wszystkich krajów zrzeszonych w Międzynarodowej Konferencji Pracy. W skład każdej delegacji wchodzą przedstawiciele administracji rządowej, związków zawodowych i organizacji pracodawców. W tym roku "Solidarność" będą reprezentować Adam Gliksman i Ewa Podgórska-Rakiel, specjalista Zespołu Prawnego Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność".