Spotkanie z „Ludźmi Solidarności”

Na zaproszenie uczniów Gimnazjum nr 1 z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Tarnowie odpowiedzieli przedstawiciele tarnowskiej „Solidarności”, którzy wzięli udział w spotkaniu z młodzieżą. Zaproszeni goście to dawni działacze „Solidarności” – Antoni Lis i Roman Socha oraz przedstawiciel tarnowskiej delegatury – Janusz Sikorski.

Młodzi ludzie biorący udział w tym przedsięwzięciu to uczniowie klas pierwszych, którzy uczestniczą w konkursie zorganizowanym przez Kuratorium Oświaty w Krakowie wraz z Instytutem Pamięci Narodowej pod patronatem NSZZ „Solidarność” Regionu Małopolskiego i Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Temat konkursu to: „Postacie, miejsca, wydarzenia w historii „Solidarności” mojego regionu”. Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy, rozbudzenie zainteresowań historią tego „ruchu” oraz kultywowanie i upowszechnienie ideałów i wartości „Solidarności”, szczególnie wśród młodego pokolenia.

Podczas spotkania uczniowie mieli okazję zapoznać się z historią naszego regionu i miasta Tarnowa związaną z okresem powstania i działalności NSZZ „Solidarność” w kontekście społecznym, politycznym i gospodarczym Polski w latach osiemdziesiątych. Bezpośrednie relacje i opowieści „żywych świadków historii” – uczestników tamtych wydarzeń stanowiły dla młodzieży niezwykłe przeżycie, które zostało wzbogacone licznymi materiałami źródłowymi w postaci prasy solidarnościowej, ulotek i plakatów oraz osobistych pamiątek.

Możliwość rozmowy i bezpośredniego kontaktu z „ludźmi Solidarności” to niewątpliwie ważne wydarzenie dla każdego młodego człowieka, zafascynowanego najnowszą historią Polski.

Dziękujemy!

Jolanta Żurowska