XVIII Ogólnopolska Pielgrzymka "Solidarności" do Lichenia

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" i Zarząd Regionu Konińskiego zapraszaja na
XVIII Ogólnopolską Pielgrzymkę NSZZ "Solidarność" do Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski w Licheniu w dniach 22-23 kwietnia 2017 r.
W Regionie Małopolskim zgłoszenia przyjmuje Sekretariat RM tel. 12 421-60-54.
Ilość miejsc ograniczona. Zapraszamy.