Rząd pozytywnie na temat ograniczenia handlu w niedziele

Rząd przyjął stanowisko w sprawie obywatelskiego projektu ograniczenia handlu w niedzielę, popierając projekt nowych regulacji przygotowany przez NSZZ "Solidarność". Rada Ministrów zaleciła również "wnikliwe uwzględnienie i rozważenie wszystkich uwag zawartych w stanowisku rządu oraz wyrażanych przez środowiska i podmioty zainteresowane projektem ustawy".

Według rządu, ograniczenie handlu w niedziele jest ważnym społecznie zagadnieniem, ponieważ może prowadzić do wzmocnienia więzi rodzinnych i społecznych. Niedziela jest najczęściej jedynym dniem, który w całości można spedzić z dziećmi i rodziną. W innych europejskich krajach, jak Francja, Niemcy, Grecja, Swajcaria, Austria, Wielka Brytania, Belgia, Dania, czy Norwegia, istnieje całkowity zakaz handlu w niedziele, bądź też jest on ograniczony w zależności od regionu, pory roku czy wielkości sklepu.

Rada Ministrów apeluje, aby nowe przepisy były jasne i nie budziły wątpliwości interpretacyjnych. "Powinny jasno określać zasadę, a także w sposób przejrzysty wyjątki od niej. Zbyt skomplikowane formułowanie licznych wyjątków od zakazu handlu w niedziele, jak również dopuszczenie takiego handlu w określonych przypadkach, np. za zgodą zatrudnionego – może stanowić źródło konfliktów i sporów. Nie będzie to sprzyjać procesowi akceptacji społecznej dla tak istotnych rozwiązań prawnych" - czytamy w komunikacie KPRM.

Rząd proponuje również etapowe wprowadzanie zmian, dzięki czemu będzie można na bieżąco analizować społeczne i ekonomiczne skutki nowych rozwiązań.

Rzecznik prasowy NSZZ "Solidarność" Marek Lewandowski uważa, że decyzja rządu otwiera pole do rozmów. Zaznacza, że projekt ma wady, które trzeba poprawić i związek jest otwarty na kompromis w tej sprawie.