Kondolencje

Naszej Koleżance
Małgorzacie Marcinek-Marek
wyrazy współczucia z powodu śmierci
Mamy
składają 

koleżanki i koledzy 
z Małopolskiej "Solidarności"