Zaproszenie

W dwunastą rocznicę śmierci
Śp.
Tadeusza Piekarza
Wojewody Krakowskiego w latach 1990-1995,
współtwórcy pierwszej Solidarności,
działacza podziemia
w dniu 12 marca 2017 r. o godz. 11:00 zostanie odprawiona msza św. w kościele św. Barbary
w Krakowie, o czym zawiadamiają Przyjaciół i życzliwych Jego pamięci

Żona, Dzieci z Rodzinami