Posiedzenie Zarządu Regionu

Zmianom w zasięgu funkcjonowaniu oddziałów Regionu Małopolskiego NSZZ "Solidarność", a także potrzebie zdecydowanych działań zmierzających do zwiększenia liczby członków związku było poświęcone posiedzenie Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ "Solidarność" w dn. 2 marca br.

Człowiek Roku - K. Szwagrzyk
Zebranie rozpoczęło się od relacji z posiedzenia Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność", które odbywało się w dn. 28 lutego - 1 marca br. w Gdańsku.

W trakcie obrad wręczono tytuł Człowieka Roku "Tygodnika Solidarność" prof. Krzysztofowi Szwagrzykowi. Profesor, odbierając nagrodę podkreślał, że jego działania i ideały Solidarności są ze sobą powiązane, bo i on i związek zawodowy walczy o prawdę. W trakcie obrad członkowie KK 1 marca - w Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych związkowcy odwiedzili groby "Inki" i "Zagończyka" na cmentarzu garnizonowym w Gdańsku, składając na nich kwiaty.

Wybory na nową kadencję

W trakcie posiedzenia przyjęto sprawozdanie finansowe KK za rok 2016 oraz uchwalono budżet KK na 2017 rok. Rozpoczęto również przygotowania do wyborów związkowych na kadencję 2018-2022. W skład Krajowej Komisji Wyborczej weszło 21 osób. Małopolskę reprezentuje w KK wiceprzewodniczący ZR Adam Lach, a przewodniczącą KKW została sekretarz KK Ewa Zydorek.

Przyjęto także kalendarz wyborczy. Zgodnie z nim w terminie od 1 listopada 2017 r. do 31 marca 2018 r. odbywać się będą wybory władz podstawowych jednostek organizacyjnych Związku, wymienionych w § 19 Statutu NSZZ „Solidarność”, delegatów na walne zebranie delegatów regionu, delegatów na walne zebranie branżowej jednostki organizacyjnej Związku. Ustalono również, że wybory władz niższych jednostek organizacyjnych Związku, a także delegatów na zakładowe, międzyzakładowe lub koordynacyjne zebranie delegatów, mogą odbywać się we wcześniejszym terminie.

W terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2018 r. odbędą się wybory władz regionów i delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów. Z kolei pomiędzy 1 kwietniem a 30 kwietniem 2018 r. poznamy skład władz regionalnych sekcji branżowych i problemowych, władz regionalnych sekretariatów branżowych, delegatów do kongresu regionalnego sekretariatu branżowego i delegatów na walne zebranie delegatów krajowej sekcji branżowej.

W terminie od 1 kwietnia do 31 maja 2018 r. odbędą się wybory władz krajowych sekcji branżowych i problemowych i delegatów na kongres krajowego sekretariatu branżowego, a w terminie od 1 maja do 30 czerwca 2018 r. odbędą się wybory władz krajowych sekretariatów branżowych i władz Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów.

Proces wyborczy zakończy wybór władz krajowych związku, który dokona się na sprawozdawczo-wyborczym Krajowym Zjeździe Delegatów, który odbędzie się do 31 października 2018 r. Szczegółowe terminy wyborów w Regionie określi Zarząd Regionu odpowiednia uchwałą.

Premier Morawiecki gościem Komisji Krajowej

W drugim dniu obrad gościem przedstawicieli "Solidarności" był wicepremier Mateusz Morawiecki, który podkreślał, że rząd stara się wywierać presję na pracodawców, by podnosili wynagrodzenia pracowników, które przez wiele lat często nie ulegały zmianom. Służą temu m.in. program 500+ oraz podniesienie płacy minimalnej.

Dyskutowano również na temat zakazu handlu w niedzielę. Premier Morawiecki po raz kolejny powtórzył swoją opinię, że nie ma możliwości tak znaczącego ograniczenia handlu, jak został zaproponowany w projekcie ustawy przygotowanym przez NSZZ "Solidarność". Premier podkreślał, że osobiście jest za wszystkimi niedzielami wolnymi, ale ze względów gospodarczych jego zdaniem należałoby rozważyć kompromis w postaci np. dwóch wolnych od handlu niedziel w miesiącu i w przypadku pozytywnego odbioru społecznego i analiz gospodarczych, dalsze ich poszerzanie. Dyskutowano również m.in. o sytuacji pracowników fabryki Opla, która została przejęta przez Francuzów, o hutach stali, o limitach CO2, o branżowych układach zbiorowych pracy, itd.

W trakcie posiedzenia KK podpisano również "Porozumienie w sprawie zabezpieczenia praw i interesów pracowników oraz funkcjonariuszy oraz zabezpieczenia realizacji zadań organów państwa w związku z wdrażaniem Krajowej Administracji Skarbowej", które sygnowali szef Krajowej Administracji Skarbowej Marian Banaś i przedstawiciele Sekcji Krajowej Pracowników Skarbowych NSZZ "Solidarność".

Co w regionie słychać?

W części obrad poświęconych sytuacji w regionie Przewodniczący ZR Wojciech Grzeszek przedstawił napięcia w Szpitalu im. Babińskiego, w którym doszło do konfliktu pracowników z dyrekcją w związku z podwyżkami dla pracowników. W wyniku działań dyrektora część pracowników otrzymała bardzo wysokie podwyżki, a inni nie otrzymali ich w ogóle, lub zaproponowano im stawki nawet dziesięciokrotnie niższe niż innych grupom zawodowym. Przy zaangażowaniu Zarządu Regionu a także zewnętrznego mediatora rozpoczęły się negocjacje, które póki co nie przyniosły rezultatu.

Agata Łyko przedstawiła informację na temat zmian w szkolnictwie, wynikających z reformy oświaty wprowadzanej przez rząd. NSZZ "Solidarność" wykonała w ostatnich tygodniach bardzo trudną pracę, opiniując projekty uchwał władz lokalnych dotyczących sieci szkół w poszczególnych powiatach i gminach województwa małopolskiego. "Z naszych obliczeń wynika, że m.in. w wyniku reformy w Krakowie powstanie około 200 nowych etatów w szkołach" - mówiła A. Łyko.

Wojciech Grzeszek poinformował również, że Region poszukuje nowego dzierżawcy Willi "Salamandra" w Krynicy, a informacji w tej sprawie udziela Pełnomocnik ds. Administracji ZR Ewa Kołton.

Szukać oferty

W trakcie dyskusji poruszono również kwestię rynku pracy w Małopolsce. K. Kotowicz zauważył, że jego zdaniem negatywnie na sytuacji pracowników, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach na wschodzie regionu odbija się pojawienie znaczącej liczby pracowników z zagranicy, którzy pracują za niższe niż Polacy stawki. "W wielu firmach budowlanych pracują głównie Ukraińcy, którzy otrzymują niższe stawki niż Polacy i to powoduje, że firmy nie są zainteresowane podnoszeniem wynagrodzeń". Nie zgodził się z tym A. Gliksman, który wskazywał, że dla wielu firm obecność obcokrajowców jest dziś warunkiem istnienia wielu zakładów pracy. "Sądzę, że zamiast obawiać się obecności obcokrajowców na rynku pracy, powinniśmy wreszcie jako związek zawodowy przygotować dla nich ofertę, by stali się naszymi członkami i w ten sposób, pomóc im w uzyskaniu lepszych warunków pracy. Od kilku lat obserwujemy rosnącą ilość migrantów w Polsce, a nie potrafimy wciąż tego wykorzystać. Doświadczenia wielu związków zawodowych w Europie, m.in. we Włoszech, Anglii, czy Irlandii pokazały, że pojawienie się obcokrajowców stanowiło bodziec do rozwoju związków zawodowych i ich liczebnego wzrostu". W podobnym tonie mówił przewodniczący Komisji Robotniczej Hutników Władysław Kielian, który podkreślał, że mając doświadczenia, jak Polacy zostali przyjęci przez związki zawodowe np. Anglii, powinniśmy również iść tą drogą.

Zmiany w oddziałach

W związku ze zmianami personalnymi i chęcią usprawnienia działalności oddziałów Regionu Małopolskiego przewodniczący Małopolskiej "Solidarności" Wojciech Grzeszek poinformował, że nadzór nad biurem oddziału nr 6 w Limanowej został powierzony kierownikowi oddziału nr 1 z siedzibą w Nowym Sączu Krzysztofowi Kotowiczowi. W związku z powyższym przewodniczący zaproponował, by oddział nr 1 powiększyć o powiat limanowski. Po przyjęciu tej propozycji oddział nr 6 składa się obecnie z dwóch powiatów: nowotarskiego i tatrzańskiego, w których pełnomocnikami są odpowiednio Leszek Jankowski i Krzysztof Lichota. Równocześnie poszerzono obszar działania oddziału nr 7 z siedzibą w Wadowicach o powiat suski.