Medale dla ludzi prasy podziemnej

2 marca 2017 roku w Zarządzie Regionu Małopolskiej "Solidarności" w Krakowie zostali uhonorowani ci, którzy w latach osiemdziesiątych z wielką odwagą drukowali i kolportowali podziemną prasę.

Przewodniczący Małopolskiej "Solidarności" Wojciech Grzeszek oraz sekretarz Zarządu Regionu Adam Gliksman wręczyli kolejne pamiątkowe medale „Za zasługi dla Małopolskiej Solidarności” - Andrzejowi Firkowi, Janowi Gonciarczykowi, Jackowi Radło, Andrzejowi Styczniowi. Odznaczeni, w latach osiemdziesiątych studenci AGH w Krakowie, organizowali podziemną poligrafię. Mimo niebezpieczeństwa i kary więzienia drukowali i rozpowszechniali niezależne pisma i ulotki, w których informowali o represjach ze strony SB i działaniach podziemnych struktur Solidarności.

Jednym z najważniejszych pism w Małopolsce był „Biuletyn Małopolski”, który został założony w 1982 roku, przez Jerzego Zdradę, Danutę Abrahamowicz oraz Romana Laskowskiego. Druk „Biuletynu” odbywał się w kilku miejscach w Krakowie, co utrudniało funkcjonowanie oraz narażało zaangażowanych na aresztowanie. SB śledziła ich działania, robiąc wszystko, aby zniszczyć to pismo. Dlatego na prośbę redakcji „Biuletynu” dwaj pracownicy Akademii Górniczo-Hutniczej – Bogdan Niewczas oraz Leszek Dulba zaproponowali uruchomienie tajnej drukarni poza Krakowem w domu Zofii i Mieczysława Sudelskich w Swojczanach, koło Charsznicy. Wydrukowany nakład (średnio 7-10 tys. egzemplarzy) za pośrednictwem kilku osób trafiał do Krakowa, skąd był dystrybuowany w całej Małopolsce.

Wyróżnienie medalami angażowali się nie tylko w rozpowszechnianie „bibuły” - brali również czynny udział w różnych studenckich akcjach wymierzonych we „władzę ludową”, strajkowali na swojej uczelni i byli razem ze strajkującymi w Hucie Lenina po 13 grudnia 1981 r. Spotkanie w siedzibie Małopolskiej "Solidarności" było okazją do wspomnień o działaniach, które bez wątpienia przyniosły im wiele satysfakcji i stanowią do dziś powód do dumy.