Przystanek Historia już jest w Krakowie

Tłumy osób wzięły udział w otwarciu "Przystanku Historia" IPN, który mieści się w budynku u zbiegu ulic Dunajewskiego i Garbarskiej. To szczególne miejsce ma za zadanie popularyzować wiedzę o historii najnowszej oraz edukować historycznie.

Sukces "Przystanku Historia" w Warszawie spowodował, że władze Instytutu Pamięci Narodowej postanowiły otworzyć podobne miejsca spotkań z historią najnowszą również w innych miastach. 23 lutego br. uroczyście otworzono przystanek w Krakowie. W jego otwarciu wzięło udział wiele znamienitych osób ze świata nauki, na czele z prezesem IPN dr. Jarosławem Szarkiem, przedstawiciele środowisk niepodległościowych, a także olbrzymia rzesza osób zainteresowanych najnowszą historią Polski.

Zebranych powitał dyrektor oddziału IPN w Krakowie dr hab. Filip Musiał, a uroczystego otwarcia przystanku dokonał prezes IPN Jarosław Szarek, który podkreślał, że jego umiejscowienie w centrum Krakowa, w pobliżu wielu punktów i miejsc poświęconych lub związanych z bohaterami najnowszej historii Polski ma szczególną wymowę. "Jesteśmy w przededniu stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości i przystanek będzie ważnym elementem przypominania tej historii i odkłamywania najnowszej historii naszego kraju" - mówił prezes Szarek. O celach stawianych przed "Przystankiem" mówił dr Wojciech Frazik, naczelnik Biura Edukacji Publicznej IPN w Krakowie.

Równocześnie z otwarciem "Przystanku" zaprezentowano najnowszy numer "Biuletynu IPN", który po pięcioletniej przerwie ukazał się w nowej, bardzo ciekawej szacie edytorskiej. O planach wydawniczych mówił Jan M. Ruman, który nadal będzie pełnił funkcję redaktora naczelnego pisma. Zgodnie z jego zapowiedzią "Biuletyn" będzie w każdym numerze prezentował urozmaiconą tematykę, a także sięgał po dodatki, w postaci filmów i nagrań. J. Szarek zapowiedział, że atrakcyjna forma graficzna, znacznie poszerzona objętość w połączeniu z zadbaniem o dystrybucję pisma powinny przyczynić się do sukcesu "Biuletynu". "Już w kilka dni po wydaniu pierwszego numeru jego sprzedaż pobiła dotychczasowy rekord. Biuletyn będzie można kupować między innymi na Poczcie Polskiej oraz w Empiku, a także prenumerować w IPN" - zapowiadał J. Szarek. W pierwszym po reaktywowaniu tytułu zeszycie znalazły się m.in. artykuły poświęcone historii rodziny Majdzików ze Skawiny, informacja na temat odkryć na powązkowskiej "Łączce", a także ciekawy artykuł F. Musiała "Wybór tradycji. Między wolnością a posttotalitaryzmem".

Na otwarciu "Przystanku" nie zabrakło przedstawicieli Małopolskiej "Solidarności" - przewodniczącego Zarządu Regionu - Wojciecha Grzeszka i Sekretarza Zarządu Regionu - Adama Gliksmana.

"Przystanek Historia" IPN mieści się w budynku dawnego banku na rogu ul. Dunajewskiego i Garbarskiej w Krakowie. Celem placówki jest popularyzacja wiedzy o historii najnowszej oraz edukacja historyczna. Co miesiąc prezentowane będą nowe wystawy, odbywać się będą spotkania z autorami i bohaterami publikacji historycznych, konferencje naukowe i debaty. Stałym punktem programu będą pokazy filmowe, seminaria popularnonaukowe dla uczniów, studentów i nauczycieli.