Spotkanie związkowe „przy pączku” w Gorlicach

W poniedziałek 13 lutego 2016 r. w Gorlicach w Domu Nauczyciela odbyło się spotkanie „przy pączku”członków „Solidarności”. Swą obecnością spotkanie zaszczycili przedstawiciele Prezydium Zarządu Regionu Małopolskiego w osobach: Wojciecha Grzeszka – przewodniczącego oraz Jerzego Smoły - zastępcy przewodniczącego.

W spotkaniu wzięli również udział zaproszeni goście: poseł Barbara Bartuś z PiS, poseł Elżbieta Borowska z Ruchu Kukiz '15, poseł Jan Duda z PiS, senator Stanisław Kogut z PiS oraz starosta powiatu gorlickiego Karol Górski.

Gości powitał organizator Krzysztof Kotowicz - kierownik Oddziału nr 1 RM NSZZ „Solidarność”.

Spotkanie rozpoczęto koncertem muzyki country w wykonaniu zespołu „Mała Generała Paczka” działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Łużnej.

Gospodarz spotkania w pierwszej kolejności oddał głos Przewodniczącemu Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” Wojciechowi Grzeszkowi.

Przewodniczący w swej wypowiedzi stwierdził, że przez ostatnie lata robiono wiele, aby polską tożsamość utracić. Nie mogliśmy się upominać o swe prawa, tradycje, kulturę, przywileje. W obecnym czasie możemy się o to upomnieć. Podziękował parlamentarzystom za dobrą współpracę oraz przedstawicielom komisji zakładowych za ich codzienny trud, bo praca związkowca nie jest pracą wdzięczną. Życzył, aby w nowym roku było jak najwięcej sukcesów w życiu związkowym i codziennym.

W dalszej kolejności wystąpiła pani poseł Elżbieta Borowska, która w swej wypowiedzi odniosła się do projektu ustawy złożonej przez „Solidarność”, która dotyczy ograniczenia handlu w niedzielę. Na zadane z sali pytanie jak partia Kukiz 15' będzie głosować, pani poseł poinformowała, że większość posłów partii jest zdecydowana, aby głosować za wolnymi niedzielami popierając projekt.

Następnie głos zabrała poseł Barbara Bartuś dziękując za dotychczasową dobrą współpracę. Odnosząc się do projektu omawianej ustawy poinformowała, że wniesione zostaną poprawki.

W lutym ma być wydane oficjalne stanowisko rządu. W projekcie mają pozostać tzw. handlowe niedziele. Wolne niedziele od handlu będą wprowadzane etapowo. Jest wielu przeciwników tej ustawy, ale poseł osobiście projekt tej ustawy popiera uważając, że zwłaszcza kobietom dzień wolny od pracy w niedzielę się należy.

Pani poseł omówiła również wprowadzony system reformy oświaty, który jest mocno krytykowany przez Związek Nauczycielstwa Polskiego. Natomiast zmiany m.in. zakładają oprócz edukacji i wychowania powrót do korzeni chrześcijaństwa.

Nawiązała również do sposobu wyliczania emerytur, informując, że w przyszłości będą one bardzo niskie a rząd będzie musiał dopłacać, aby ludzie osiągali choć te minimalne emerytury.

Na koniec swej wypowiedzi zaprosiła obecnych na sali na obchody rocznicowe Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych, które odbędą się 26 lutego w Gorlickim Centrum Kultury.

Głos zabrał również poseł Jan Duda, pracujący w Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Ochrony Środowiska , Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

Nadmienił o nowej ustawie zezwalającej na wycinkę drzew na swojej posesji bez wydawania zezwolenia. Zachęcił do kupowania naszych polskich produktów - tych, które sami wyprodukowaliśmy. Będą one oznakowane biało-czerwonym symbolem „produkt polski”.

W swej wypowiedzi stwierdził również, że od dwóch lat nie ruszyły inwestycje, choć marszałkowie województw posiadają środki unijne na ten cel.

Senator Stanisław Kogut w swym wystąpieniu podziękował za poparcie PiS-u i swojej osoby w ostatnich wyborach oraz za dobrą współpracę z „Solidarnością”, jak i ze starostą powiatu gorlickiego. Przypomniał, że obecny prezydent podpisał z „Solidarnością” przed wyborami porozumienie, z którego konsekwentnie realizowane są postulaty. Nawiązał do zrealizowanych obietnic m.in: powstanie Rady Dialogu Społecznego, podniesienie stawki godzinowej przy umowach zlecenia, programu 500+, mieszkania 500+, zmniejszeniu emerytur dawnym UB-kom, jak również powrotu Karpackiego Oddziału Straży Granicznej do Nowego Sącza. Wspomniał o złożonej obietnicy powrotu Oddziału KRUS-u do Nowego Sącza, którą należy jeszcze zrealizować. Omówił sytuację grudniową minionego roku w kraju i sejmie, twierdząc, że w tym czasie przygotowywany był zamach stanu. Nawiązał również do ogromnego zadłużenia gorlickiego Glimaru i prób odkupienia tej firmy przez Skarb Państwa od banków.

Kilka słów powiedział też starosta powiatu gorlickiego Karol Górski, który omówił sytuację w powiecie. Dyskutowano na temat niskich zarobków w gorlickich DPS-ach, jak również pracowników: kierowców, konserwatorów w gorlickich szkołach.

Wiceprzewodniczący „Solidarności” Jerzy Smoła zwrócił się do parlamentarzystów, aby zająć się sprawami zmian do kodeksu pracy, jak również zwolnieniem związków i stowarzyszeń z obowiązku wypełniania CIT drogą elektroniczną w zakładanym projekcie ustawy, gdyż wiąże się to ze sporymi nakładami na zakup specjalnego oprogramowania i sprzętu komputerowego.

Krzysztof Kotowicz poruszył problem zatrudniania obcokrajowców w Polsce. W tej chwili odnotowano 1 mln 200 tys. pracujących Ukraińców, a drugie tyle może być zatrudnionych w tzw. szarej strefie.

Omówił ważne sprawy dotyczące problemów pracowniczych a zwłaszcza związanych z projektowaną ustawą o ograniczeniu handlu w niedzielę oraz kwestię pilnej potrzeby sposobu naliczania przyszłych emerytur, które w obecnym kształcie zapowiadają wręcz głodowe uposażenia emerytalne.

Członkowie „Solidarności” zgłaszali uwagi oraz zadawali pytania zaproszonym gościom.

Na koniec spotkania Małgorzata Hotloś, przewodnicząca Oświaty w Gorlicach zwróciła się do pani poseł Barbary Bartuś o przekazanie życzeń dla premier Beaty Szydło życząc szybkiego powrotu do zdrowia.

Pełna sala członków „Solidarności” świadczy o tym, że takie spotkanie z fajną muzyką a jednocześnie z dyskusją na tematy bieżące w kraju i regionie są potrzebne. W przyszłości należy dążyć do organizacji tego typu spotkań.

Joanna Brach