Dzień Pamięci Ofiar Stanu Wojennego w Gorlicach

W Gorlicach w dniu 11 grudnia br. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” Biuro Oddziału nr 1 w Gorlicach było organizatorem uroczystości upamiętniających ofiary stanu wojennego w 35. rocznicę jego wprowadzenia w Polsce.

W tym dniu została odprawiona uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny i ofiar stanu wojennego poprzedzona programem słowno-muzycznym w wykonaniu zespołu z Łużnej „Po wieczerzy”.

Eucharystii koncelebrowanej przewodniczył ks. dziekan Stanisław Ruszel, który również wygłosił kazanie. Zwracał uwagę na potrzebę pamięci o tamtych wydarzeniach. Przekazał, że w rozmowie z działaczem „Solidarności” z lat 80-tych, którym dziś często żyje się niezbyt majętnie, to jednak gdyby była taka potrzeba, to zrobiliby to samo.

Po nabożeństwie zgromadzeni wraz z pocztami sztandarowymi udali się na cmentarz parafialny, gdzie złożyli kwiaty i znicze pod Krzyżem Katyńskim oraz tablicą upamiętniającą ks. Jerzego Popiełuszkę.

Wiązanki złożyli przedstawiciele „Solidarności” Ziemi Gorlickiej, przedstawiciele Miasta Gorlice z z-cą burmistrza Łukaszem Bałajewiczem i przewodniczącym Rady Miasta Gorlice Krzysztofem Wrońskim, przedstawiciele Powiatu Gorlickiego ze Starostą Gorlickim Karolem Górskim i przewodniczącym Rady Powiatu Gorlickiego Markiem Bugno oraz poseł Barbara Bartuś.

Następnie zebrani wysłuchali wystąpienia kolejno: poseł Barbary Bartuś, Marka Bugno oraz Krzysztofa Kotowicza.

Na zakończenie zabrał głos ks. Stanisław Ruszel, który poprowadził modlitwę w intencji ofiar stanu wojennego. 

W uroczystości wzięły udział poczty sztandarowe: KM NSZZ „Solidarność” Glinik, Międzyszkolnej Komisji Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”w Gorlicach, Duszpasterstwa Ludzi Pracy, Miasta Gorlice, Powiatu Gorlickiego, szkół gimnazjalnych z Gorlic i Stróżówki, szkół średnich z Gorlic, Zespołu Szkół Muzycznych w Gorlicach.

W gorlickich obchodach uczestniczył również członek Prezydium ZRM NSZZ „Solidarność” Ryszard Pietrzyk.

W obchody włączył się Urząd Miejski w Gorlicach współorganizując na gorlickim rynku rekonstrukcję wydarzeń stanu wojennego, która cieszyła się dużą oglądalnością. Głównym celem inscenizacji było przypomnienie wydarzeń z okresu stanu wojennego, zwłaszcza młodemu pokoleniu.

Widzowie obejrzeli m.in. piesze i zmotoryzowane patrole Milicji Obywatelskiej i ZOMO, kontrole przechodniów oraz przemarsz demonstrantów, zakończony starciem z „siłami porządkowymi”.

Inscenizację wykonali członkowie Polskiego Towarzystwa Historycznego z Nowego Sącza oraz Grupy Rekonstrukcji Historycznej Gorlice 1915.

Joanna Brach