ZRM: Pamięć o ofiarach powinna nas jednoczyć!

Zarząd Regionu Małopolskiego NSZZ "Solidarność" przyjął w dn. 13 grudnia 1981 r. stanowisko w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego, oddając honor i część wszystkim ofiarom komunistycznego reżimu.

Członkowie Zarządu zaprotestowali również przeciwko wykorzystywaniu, rocznicy tragicznych wydarzeń grudnia 1981 r. do bieżących sporów i konfliktów politycznych. "W tym dniu wszystkich Polaków powinna jednoczyć pamięć o niewinnych ofiarach systemu komunistycznego i stanu wojennego w Polsce." - napisano w dokumencie.

Stanowisko
Zarządu Regionu Małopolskiego w 35. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego

Zarząd Regionu Małopolskiego NSZZ "Solidarność", obradujący 13 grudnia 2016 r. w Krakowie oddaje cześć i honor wszystkim ofiarom stanu wojennego, wprowadzonego przez komunistyczne władze.

W tym szczególnym dniu naszą pamięcią otaczamy wszystkich, którzy w obronie ideałów Sierpnia, ogólnonarodowego porozumienia, którego symbolem były Porozumienia Gdańskie i NSZZ "Solidarność" oddali życie podczas strajków i manifestacji.

Przywołujemy także pamięć o tych, którzy w obronie solidarności i godności ludzkiej trafili do więzień, ośrodków odosobnienia i do specjalnych obozów wojskowych, oraz wszystkich tych, którzy zostali poddani szczególnym represjom przez ówczesny reżim: aresztowanych, pobitych, zwolnionych z pracy i ich rodziny.

Ten bezmiar krzywd i cierpień, który 35 lat temu zgotowały społeczeństwu polskiemu ówczesne władze, nie może zostać nigdy zapomniany! Dlatego też Zarząd Regionu Małopolskiego NSZZ "Solidarność" stanowczo protestuje przeciwko wykorzystywaniu, zwłaszcza przez byłych oprawców, rocznicy grudnia 1981 r. do bieżących sporów i konfliktów politycznych.

W tym dniu wszystkich Polaków powinna jednoczyć pamięć o niewinnych ofiarach systemu komunistycznego i stanu wojennego w Polsce.

Kraków, 13 grudnia 2016 r.