Podziękowanie dla Prezesa MPK SA w Krakowie

W imieniu Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” składam na ręce dr. Rafała Świerczyńskiego, Prezesa Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego S.A. w Krakowie serdeczne podziękowania za wyrażenie zgody na emisję filmu o podziemnej drukarni z okresu stanu wojennego w krakowskich tramwajach jeżdżących na liniach 3, 8 i 50.

Jesteśmy wdzięczni za przypomnienie społeczeństwu tamtego okresu, zwłaszcza ludziom młodego pokolenia, którzy nie pamiętają tych tragicznych wydarzeń z najnowszej historii Polski.