Młodzież odwiedziła Pomnik w Swojczanach

W przededniu 35. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego młodzież ze szkół w Swojczanach i w Charsznicy spotkała się pod Pomnikiem Biuletyny Małopolskiego i złożyła kwiaty. Młodzież z Zespołu Szkół w Charsznicy i ze Szkoły Podstawowej w Swojczanach wraz z przedstawicielami Miechowskiej "Solidarności" złożyła 12 grudnia br. kwiaty pod Pomnikiem Biuletynu Małopolskiego w miejscowości Swojczany. Młodzież spotkała się przy okazji z Mieczysławem Sudelskim, który w latach osiemdziesiątych użyczał swego domu na potrzeby drukarni oraz z Leszkiem Dulbą, który koordynował prace drukarni.

Na zdjęciu pod pomnikiem uczniowie i dyrektor Szkoły Podstawowej w Swojczanach Dorota Misiek razem z organizatorem podziemnej drukarni Leszkiem Dulbą i Mieczysławem Sudelskim.

Czesław Gamrat