XXII edycja Konkursu „Solidarni w sporcie 2016 roku”

Zaproszenie

W imieniu Regionalnej Sekcji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki przy Zarządzie Regionu NSZZ Solidarność Małopolska zwracamy z prośbą o przedstawianie kandydatur osób do wyróżnienia w  XXII edycji Konkursu „Solidarni w sporcie 2016 roku”.

Motto konkursu:
„NSZZ Solidarność poprzez coroczne przyznawanie równorzędnych nagród (trener, działacz sportowy, trzech sportowców, tytuł honorowy) pragnie uhonorować sportowców, działaczy, trenerów, którzy zachowując nienaganną postawę moralną przestrzegają zasad  fair-play,
a pokonując trudności w życiu osobistym i sportowym potrafią je przezwyciężyć i osiągać dobre wyniki sportowe. Solidarność chce w ten sposób docenić ludzi sportu potrafiących połączyć karierę z życiem osobistym i zawodowym”.

Przemyślane propozycje wraz z pismami uzasadniającymi zgłaszane kandydatury prosimy składać do 20.XII.2016 r. w Sekretariacie Zarządu Regionu, Kraków, Pl. Szczepański 5.

Z poważaniem
Andrzej Bac
Przewodniczący Rady Sekcji Regionalnej