„Czarny Czwartek. Janek Wiśniewski padł” - zapraszamy do kin

W grudniu 1970 roku na Wybrzeżu polskie wojsko wystrzeliło 46 tysięcy pocisków różnego kalibru do demonstrujących Polaków. Jeden z tych pocisków trafił w 18-latka, który przeszedł do legendy...
Jedna z największych i najbardziej oczekiwanych polskich produkcji od czasu filmu „Popiełuszko. Wolność jest w nas”. W przejmującym obrazie, porównywanym do nagrodzonej Złotym Niedźwiedziem „Krwawej niedzieli” Paula Greengrassa, Antoni Krauze przypomina jedną z najmroczniejszych kart z historii PRL-u.

Emerytom jest coraz gorzej - konferencja prasowa

Wchodząca w życie z dniem 1 marca br. waloryzacja rent i emerytur pogłębia istniejące nierówności i prowadzi do dalszej pauperyzacji osób, które zakończyły już swoją aktywność zawodową. Podwyżki w żadnym stopniu nie równoważą bowiem wzrostu kosztów życia – to wnioski emerytów z Małopolskiej „Solidarności”. Emeryci proszą rząd, by rozważył propozycje, które rzeczywiście pomogą najuboższym.
2,5% a nie 3,1%

"Z gór słychać lepiej" - obrady Sekcji Oświaty Regionu Małopolskiego

Pod hasłem – "Z gór słychać lepiej", w Żegiestowie, od 17 do 19 lutego obradowali członkowie Sekcji Oświaty Regionu Małopolskiego. Gospodarzem spotkania była przewodnicząca KM w Nowym Sączu Maria Zielińska-Gorzula.
Na debatę dotyczącą problemów w oświacie, która odbyła się 18 lutego przybyli dyrektorzy nowosądeckich szkół i placówek oświatowych oraz przedstawiciele samorządu.
Gościem specjalnym nauczycieli był Wojciech Grzeszek, przewodniczący Zarządu Regionu Małopolskiego.

Kolejna sprawa do Prokuratury - sytuacja w "Gliniku"

Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” „Glinik” w Gorlicach podczas swego posiedzenia w dniu 3 lutego br. w punkcie omówienia sytuacji w poszczególnych spółkach podjęła uchwałę o skierowaniu pisma do Prokuratury w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa przez Zarząd Przedsiębiorstwa Usług Socjalnych i Sanatoryjno-Wypoczynkowych „Glinik”.
Nieprawidłowości mogą dotyczyć m.in. podpisanej umowy na dzierżawę hotelu, rozbudowy bazy nad zalewem Klimkówka oraz sposobu zarządzania spółką. Przyjrzeć należy się również nadzorowi właścicielskiemu, a może jego braku.
Odrębną sprawą jest trudna sytuacja Zakładu Maszyn Górniczych „Glinik”. Na dzień pisania tych słów zaległości pracodawcy względem pracowników w wypłacie wynagrodzeń wynoszą około 2,5 miesiąca.

Szkolić związkowców

W dniach od 7 do 10 lutego 2011 roku w Gorlicach odbyło się szkolenie działaczy związkowych pod nazwą „Konstruktywny dialog” – program kompetencji lidera NSZZ „Solidarność”. Organizatorem szkolenia jest Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”. Program jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W szkoleniu uczestniczyła grupa działaczy Związku Zawodowego „Solidarność” z terenu Powiatu Gorlickiego.

Zapraszamy na szkolenia!

Szkolenie skarbników

9 marca 2011 r., godz. 10.00, Kraków, pl. Szczepański 5, sala 406

Szkolenie członków komisji rewizyjnych

14 lutego 2011 r., godz. 11.00, Kraków, pl. Szczepański 5, sala 406

Solidarność to wciąż wyzwanie!

Wspomnienia, miłe spotkanie po latach, ale także refleksje nad obecną Polską towarzyszyły uczestnikom zjazdu osób internowanych i więzionych w stanie wojennym, który w dniu 22 stycznia 2011 r. obył się w Nowym Wiśniczu. Styczniowe zjazdy internowanych i więzionych w stanie wojennym wpisały się już w kalendarz Małopolskiej „Solidarności”. Także tym razem pod Bochnię zjechało się ok. 200 członków i sympatyków związku, wśród których olbrzymią grupę stanowiły osoby internowane w grudniu 1981 r. w wiśnickim więzieniu.

Zmarł Tadeusz Chwastek

Z głębokim bólem przyjęłiśmy wiadomość o śmierci w dniu 19 stycznia 2011 r.
ŚP
Tadeusza Chwastka

wieloletniego członka NSZZ "Solidarność", członka Zarządu Regionu Małopolskiego, delegata na WZD Regionu Małopolskiego, przewodniczącego Sekcji Regionalnej Pracowników PKS, a następnie Sekcji Krajowej Pracowników PKS.
Msza św. żałobna przy Zmarłym odprawiona zostanie w czwartek, dnia 27 stycznia 2011 roku o godzinie 13.00 w nowej kaplicy na cmentarzu Batowickim, po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Prośba o pomoc

Koleżanki i Koledzy!
Dnia 21 listopada 2010 r. w pożarze stracił cały dobytek, tj. dom mieszkalny, stodołę, stajnię oraz inne budynki gospodarcze nasz kolega Jan Buczek - przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" MKZ w Nowym Targu. Straty materialne szacowane są na około 150 tysięcy złotych. Apeluję o pomoc dla naszego kolegi - tel. 501 689-791.

Kierownik Oddziału Nr 6
Zarządu Regionu Małopolskiego
NSZZ "Solidarność"
Jan Sułkowski

Pielgrzymki do Rzymu - Beatyfikacja Ojca Świętego Jana Pawła II

Przedstawiamy propozycję wyjazdu na pielgrzymki do Rzymu na uroczystość Beatyfiacji Ojca Świętego Jana Pawła II z Biurem Podróży Soltur. Ceny pielgrzymek dla członków "Solidarności".
Włochy 5 dni, 28.04-02.05.2011 r. - program nr 1
Włochy 6 dni, 28.04-03.05.2011 r. - program nr 2
Włochy 8 dni, 26.04-03.05.2011 r. - program nr 3

Subskrybuje zawartość