Obchody XXX-lecia Duszpasterstwa Świata Pracy w Tarnowie

5 czerwca w Kościele pod wezwaniem Błogosławionej Karoliny Kózki w Tarnowie odbyły się Diecezjalne obchody XXX-lecia powstania i działalności Duszpasterstwa Świata Pracy. Centralnym punktem obchodów było odprawienie uroczystej Mszy świętej pod  przewodnictwem  Księdza Prałata Adama Kokoszki  - Wikariusza Biskupiego ds. Formacji Kapłanów. We Mszy świętej  wzięli udział pracownicy, związkowcy, poczty sztandarowe oraz delegacje z tarnowskich i dębickich zakładów pracy oraz Radni Miasta Tarnowa.

Zaproszenie na rekolekcje

Szanowni Państwo,
Niedługo przeżywać będziemy pierwszą rocznicę beatyfikacji Księdza Jerzego Popiełuszko. W związku z tym Centrum Formacyjno – Rekolekcyjne Diecezji Tarnowskiej „Arka” w Gródku nad Dunajcem (woj. małopolskie; powiat nowosądecki) organizuje, w dniach od 17 do 19 czerwca, sesję rekolekcyjną poświęconą osobie Kapelana Solidarności.

Dość bierności rządu!

Mamy moralne prawo upominać się o najuboższych i o godne życie pracowników w Polsce. Dlatego jesteśmy razem, by zamanifestować naszą solidarność i pokazać naszą jedność” – mówił podczas pikiety w Krakowie – przewodniczący Małopolskiej „Solidarności” Wojciech Grzeszek. W Krakowie pod urzędem wojewódzkim zgromadziło się 1,5 tys. związkowców z całej Małopolski. Przekazali oni na ręce  wojewody Stanisława Kracika petycję skierowaną do premiera Tuska.

Zmarł Marek Nawara

Z olbrzymim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o nagłej śmierci

Ś†P
Marka Nawary

Jednego z najaktywniejszych i najwybitniejszych polskich samorządowców,
Współtwórcę reform samorządowych w Polsce,
Człowieka, który bezgranicznie oddał się pracy na rzecz Małopolski i jej mieszkańców.

W osobie Marka Nawary żegnamy wielkiego Przyjaciela „Solidarności” i Osobę, która swoim życiem i pracą na rzecz innych wdrażała w życie ideały Polskiego Sierpnia.

W imieniu Małopolskiej „Solidarności”

Wojciech Grzeszek
Przewodniczący

Już w środę pikieta!

„Chcemy zwrócić uwagę społeczeństwa na coraz większe problemy, z którymi borykają się Polacy – niskie pensje, brak odpowiedniego zabezpieczenia w przypadkach losowych, rosnące koszty życia” – mówił o przyczynach środowej pikiety NSZZ „Solidarność” w Krakowie Wojciech Grzeszek, przewodniczący Małopolskiej „Solidarności”. Podczas konferencji prasowej, która odbyła się dziś w Krakowie, przedstawiciele Małopolskiej „Solidarności” przedstawili postulaty, które związek zgłasza: „Zwracamy uwagę na problemy ogólnopolskie oraz lokalne.

Ruszyła akcja zbierania podpisów!

Solidarność rozpoczęła zbieranie podpisów pod obywatelskim projektem nowelizacji ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Postanowieniem nr 11 z dnia 20 kwietnia 2011 r. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przyjął zawiadomienie o utworzeniu Komitetu Obywatelskiego Inicjatywy Ustawodawczej ustawy o zmianie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Oznacza to, że Solidarność ma 3 miesiące na zebranie 100 tysięcy podpisów pod projektem ustawy. Mamy nadzieję, że pod tym projektem podpiszą się nie tylko członkowie Związku ale również wszyscy Polacy.

Zaprotestujmy w Krakowie razem – 25 maja 2011 r.!

Małopolska „Solidarność” gorąco zachęca do wzięcia udziału w organizowanej w Krakowie pikiecie przeciwko polityce rządu, która obniża poziom życia Polaków. W środę, 25 maja br. we wszystkich miastach wojewódzkich „Solidarność” będzie domagała się większej aktywności i skuteczności państwa w niesieniu pomocy osobom, które dotyka kryzys i bieda.

W Krakowie o godz. 14:45 przed Urzędem Wojewódzkim „Solidarność” organizuje pikietę, zwracając uwagę na szereg problemów, z którymi zmagają się Polacy i wysuwając postulaty w zakresie ich rozwiązywania.

Nasz związek żąda m.in. podniesienia płacy minimalnej, większej realnej pomocy najbiedniejszym, poszerzenia liczby osób uprawnionych do korzystania z pomocy społecznej, skierowania dodatkowych środków na walkę z bezrobociem, oraz obniżenia akcyzy na paliwa.

Walczymy o wyższą płacę minimalną

Coraz trudniejsza sytuacja pracowników w Polsce, likwidacja miejsc pracy, obniżanie poziomu życia Polaków powodują coraz większą frustrację w naszym kraju. Na te problemy będzie zwracać uwagę rządzących „Solidarność” podczas manifestacji, które odbędą się w całym kraju w dniu 25 maja br.
Posiedzenie Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”, które odbyło się 5 maja br. dobitnie pokazało, jak coraz trudniej żyje się Polakom i jak praca w coraz mniejszym stopniu spełnia swoją podstawową rolę – zapewnienia środków na życie.

XXIX WZD „Glinik” S.A. w Gorlicach

XXIX Sprawozdawcze Międzyzakładowe Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” „Glinik” w Gorlicach odbyło się w czwartek 28 kwietnia 2011 r. w sali konferencyjnej biurowca Fabryki Maszyn „Glinik” S.A. Walne Zebranie zapoznało się i przyjęło sprawozdanie przewodniczącego Komisji Międzyzakładowej oraz sprawozdanie Międzyzakładowej Komisji Rewizyjnej NSZZ „Solidarność” Glinik za okres roku. Delegaci zapoznali się również z przyjętym preliminarzem budżetowym i polityką finansową organizacji związkowej na 2011 rok.

Subskrybuje zawartość