Prośba o pomoc

Koleżanki i Koledzy!
Dnia 21 listopada 2010 r. w pożarze stracił cały dobytek, tj. dom mieszkalny, stodołę, stajnię oraz inne budynki gospodarcze nasz kolega Jan Buczek - przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" MKZ w Nowym Targu. Straty materialne szacowane są na około 150 tysięcy złotych. Apeluję o pomoc dla naszego kolegi - tel. 501 689-791.

Kierownik Oddziału Nr 6
Zarządu Regionu Małopolskiego
NSZZ "Solidarność"
Jan Sułkowski

Pielgrzymki do Rzymu - Beatyfikacja Ojca Świętego Jana Pawła II

Przedstawiamy propozycję wyjazdu na pielgrzymki do Rzymu na uroczystość Beatyfiacji Ojca Świętego Jana Pawła II z Biurem Podróży Soltur. Ceny pielgrzymek dla członków "Solidarności".
Włochy 5 dni, 28.04-02.05.2011 r. - program nr 1
Włochy 6 dni, 28.04-03.05.2011 r. - program nr 2
Włochy 8 dni, 26.04-03.05.2011 r. - program nr 3

Zebranie Klubu Społecznej Inspekcji Pracy

Informujemy, że zebranie inaugurujące działalność Klubu Społecznej Inspekcji Pracy odbędzie się w dniu 16 lutego 2011 r. o godz. 12.00 w sali 411, pl. Szczepański 5, Kraków. Na zebranie serdecznie zapraszamy.

Zabierzcie miłość ze sobą. Opłatek Małopolskiej „Solidarności”

Tradycyjnie styczniowe posiedzenie Zarządu Regionu w dniu 5 stycznia br. połączone było z opłatkiem Małopolskiej „Solidarności”. W sali Domu Kultury Kolejarza w Krakowie zgromadziło się ok. 200 członków i sympatyków „Solidarności”, którzy wysłuchali m.in. życzeń duszpasterza Małopolskiej „Solidarności” – ks. Władysława Palmowskiego.

Posiedzenie Zarządu Regionu

Zadaniom „Solidarności” w najbliższych miesiącach oraz problemom służby zdrowia poświęcone było styczniowe posiedzenie Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”. Gościem obrad w dniu 5 stycznia br. był Zastępca Przewodniczącego KK – Tadeusz Majchrowicz.

Zmarł Janusz Hynek

Z głębokim bólem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 3 stycznia br. zmarł nasz kolega
Ś. P. Janusz Hynek
Przewodniczący Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” w Przedsiębiorstwie Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie oraz członek Rady Regionalnej Sekcji Kolejarzy NSZZ "Solidarność" przy Regionie Małopolskim, delegat na WZD Regionu Małopolska, członek Rady Sekcji Krajowej Kolejarzy i Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność”.

Serwis sms-owy Komisji Krajowej

Dział Informacji Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” wprowadził nową bezpłatną usługę - serwis sms-owy. Dzięki serwisowi będzie możliwe otrzymanie za pośrednictwem smsów codziennych informacji o działalności NSZZ „Solidarność”, ważnych dla związkowców wydarzeniach czy zmianach w prawie pracy. Już dziś można wypróbować ten serwis - wystarczy na adres prasowy@solidarnosc.org.pl przesłać swoje dane - imię i nazwisko, nazwę komisji zakładowej oraz numer telefonu komórkowego. Usługa będzie uruchomiona zaraz po weryfikacji danych.
 

Zmarła Wanda Wapiennik

Zarząd Regionu Małoplskiego NSZZ "Solidarność" z głębokim żalem przyjął wiadomość o śmierci Ś.p. Wandy Wapiennik - członka NSZZ "Solidarność" od roku 1980. Po wprowadzeniu stanu wojennego zaangażowana w działalność struktur podziemnych "Solidarności" oraz organizacji niepodległościowych. Po 1989 r. czynnie uczestniczyła w odbudowie struktur Związku. Ś.p. Wanda Wapiennik była człowiekiem wielkiej wrażliwości, społecznie angażującym się w każdą działalność na rzecz ludzi pracy. Sprawy Polski leżały Jej głęboko w sercu. Chcąc realizować postulaty ludzi wolnych działała najpierw w PC, a potem w PiS. Mimo upływających lat była osobą niezłomną, gorącą patriotką. W Ś.p. Wandzie Wapiennik tracimy wielkiego przyjaciela Solidarnści, wiernej i oddanej do końca swoich dni orędowniczki Polski wolnej i solidarnej. Rodzinie oraz wszystkim pogrążonym w smutku składamy wyrazy szczerego współczucia.

Wesołych Świąt!

Skróć zakupy w Wigilię

Wiele sklepów skończy w Wigilię handel o godz. 14.00. Od kilku tygodni w specjalnej kampanii zachęca do tego Solidarność.
Z zebranych przez związkowców informacji wynika, że o 14.00 handel skończą sieci Praktiker, Biedronka, Netto, Selgros, Obi, Lidl i Ikea.  - To dobre decyzje. Handel późnym popołudniem w Wigilię nie wiąże się z wielkimi zyskami dla sklepów. Oznacza natomiast duże uciążliwości dla pracowników – podkreśla Alfred Bujara, przewodniczący Sekcji Krajowej Handlu NSZZ Solidarność.

Subskrybuje zawartość