Życzenia świąteczne

W imieniu Małopolskiej „Solidarności”
pragnę życzyć, aby nadchodzące
Święta Bożego Narodzenia
upłynęły w atmosferze rodzinnego ciepła,
pełnej radości i miłości,
dodając sił do pracy
dla dobra Ojczyzny i „Solidarności”.

Wojciech Grzeszek
Przewodniczący
NSZZ "Solidarność" Regionu Małopolskiego

Rezolucja Sejmiku Województwa Małopolskiego

Sejmik Województwa Małopolskiego przyjął w dniu dzisiejszym tj. 19 grudnia 2011 r. rezolucję w sprawie upamiętnienia ofiar stanu wojennego:

W trzydziestą rocznicę wprowadzenia stanu wojennego, Sejmik Województwa Małopolskiego pragnie oddać hołd wszystkim ofiarom komunistycznych represji, a w szczególności członkom wielkiego ruchu Solidarności, którzy sprzeciwili się komunistycznemu totalitaryzmowi.

Pragniemy upamiętnić tych, którzy walczyli o wolność, prawdę, sprawiedliwość i krzyż w przestrzeni publilcznej.

Mija 30 lat od momentu, w którym decyzja o wprowadzeniu stanu wojennego przerwała proces pokojowych zmian zapoczątkowanych "Polskim Sierpniem". Oczekujemy sprawiedliwego osądzenia ludzi odpowiedzialnych za tamte wydarzenia.

Musi wrócić troska o dobro Ojczyzny

Choć w Krakowie w rocznicę wprowadzeniu stanu wojennego zaplanowano wiele uroczystości i wydarzeń, to tradycyjnie centralnym punktem obchodów była msza św. w intencji ofiar stanu wojennego, która została odprawiona w Bazylice Mariackiej.
Bazylika Mariacka niemal od pierwszych godzin stanu wojennego stała się miejscem modlitw o ojczyznę, nabożeństwa w niej odprawiane gromadziły tysiące wiernych. Dopiero brutalne rozpędzenie uczestników nabożeństwa w dniu 13 maja 1982 r. spowodowało, że uroczystości religijne przeniesiono do Nowej Huty.

Dzień Pamięci Ofiar Stanu Wojennego w Gorlicach

Właśnie mija 30 lat jak Rząd Polski na czele z generałem Wojciechem Jaruzelskim wypowiedział wojnę własnemu narodowi. Zrobiono to bezprawnie. Załomotały kolby karabinów w nie jednym domu, wyciągając działaczy „Solidarności”, których z kolei umieszczano w ośrodkach odosobnienia.

Pamięci tych, którzy walczyli o wolną i demokratyczną Polskę

Taki motyw przewodni towarzyszył uroczystości w Nowym Targu, poświęconej ludziom, którzy tworzyli zręby „Solidarności” na Podhalu, którym stan wojenny nie odebrał niezależnej myśli i odwagi w walce o wolność, a przygotowanej przez Komisję Międzyzakładową Pracowników Oświaty w Nowym Targi we współpracy z Sekcją Oświaty Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”.

7 grudnia 2011 – DNIEM PROTESTU

7 grudnia 2011 r. WIEC przed Bramą Główną
O godz. 13.45 na „łamaniu” zmian rozpoczął się wiec przed Bramą Główną krakowskiego oddziału ArcelorMittal Poland, zorganizowany przez hutnicze związki zawodowe.
Wzięli w nim udział pracownicy AMP i hutniczych spółek. Na wiecu byli obecni również pracownicy ze Śląska.

30. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Krakowie

Program obchodów
30. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Krakowie

Zapraszamy serdecznie na wspólną modlitwę do Bazyliki Mariackiej w Krakowie
w dniu 13 grudnia 2011 r. (wtorek) o godz. 17.00.

W 30. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego będziemy modlić się
w intencji ofiar stanu wojennego, Ojczyzny i sprawujących rządy w naszym kraju, aby nie zapominali o najwyższej ofierze, złożonej w imię wolności,
Solidarności i wspólnego dobra.

Program uroczystości:

Stanowisko Zarządu Regionu Małopolskiego

Stanowisko Nr 4
Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”
z dnia 1 grudnia 2011 r.

Zarząd Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” wyraża głębokie zaniepokojenie polityką rządu godzącą w najuboższe grupy polskiego społeczeństwa.
Szczególną obawę budzi zamiar podwyższenia wieku emerytalnego, ograniczenia świadczeń przedemerytalnych oraz brak koncepcji zatrudnienia ludzi młodych. Polityka rządu idąca w kierunku podniesienia podatków, zwłaszcza VAT i akcyzy, zamrożenia progów dostępu do pomocy społecznej, wprowadzenia pakietu klimatycznego w wersji redukującej kilkaset tysięcy miejsc pracy w polskim przemyśle dowodzi, że skutkami kryzysu obciąża się najsłabszych.

Straż przy grobie bł. ks. Jerzego Popiełuszki

W dniu 5 i 6 listopada 2011 r. członkowie NSZZ "Solidarność" z Regionu Małopolskiego i koledzy z Duszpasterstwa Ludzi Pracy z Mistrzejowic pełnili straż przy grobie bł. ks. Jerzego Popiełuszki. W dniu 6 listopada br. wraz z pocztem sztandarowym wzięli udział we mszy św., podczas której modlono się również za "Solidarność" Małopolską i Duszpasterstwo Ludzi Pracy z Mistrzejowic.

Adam Lach

11 listopada - Święto Niepodległości

Region Małopolski NSZZ „Solidarność” serdecznie zaprasza wszystkich członków i sympatyków „Solidarności” do wzięcia udziału w obchodach Święta Niepodległości w dniu 11 listopada 2011 r.
Program uroczystości:
- godz. 10:00 msza święta w Katedrze Wawelskiej;
- godz. 11:15 złożenia wspólnego wieńca od Społeczności Krakowa i Małopolski pod Krzyżem Katyńskim na pl. Ojca Adama Studzińskiego;

Subskrybuje zawartość