73 Ogólnopolska Pielgrzymka Nauczycieli i Wychowawców na Jasną Górę

„Jedność z Bogiem drogą do jedności z człowiekiem”
- 73 Ogólnopolska Pielgrzymka Nauczycieli i Wychowawców na Jasną Górę

Jak co roku w dniach 1-2 lipca na Jasnej Górze spotkali się nauczyciele i wychowawcy z różnych stron Polski. Region Małopolska był reprezentowany przez kilka grup pielgrzymkowych m.in.: z Krakowa, Chrzanowa, Trzciany.
Nasza małopolska grupa złożona z przedstawicieli Komisji Międzyzakładowych Pracowników Oświaty: Kraków-Śródmieście, Kraków-Podgórze i Komisji z siedzibą w Krakowie oraz Delegatury Chrzanów przybyła pod jasnogórski szczyt w piątek 2 lipca w godzinach porannych. Jasna Góra przywitała nas piękną słoneczną pogodą i gwarem organizujących się pod szczytem grup wspólnotowych nauczycieli.

Wojciech Grzeszek ponownie przewodniczącym Małopolskiej „Solidarności”

Delegaci reprezentujący ponad 57 tys. członków „Solidarności” w Regionie Małopolskim, obradujący w dniach 24-25 czerwca br. w Nowej Hucie dokonali wyboru przewodniczącego Regionu. Został nim dotychczasowy przewodniczący – Wojciech Grzeszek. Najważniejszym punktem obrad pierwszego dnia Walnego Zebrania Delegatów – obok przedstawienia sprawozdań z mijającej kadencji były wybory władz związkowych. O ponowny wybór na stanowisko Przewodniczącego Zarządu Regionu ubiegał się dotychczasowy szef Małopolskiej „Solidarności” Wojciech Grzeszek. W tajnym głosowaniu uzyskał poparcie zdecydowanej większości delegatów i został ponownie wybrany na Przewodniczącego Regionu.

Błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko

Ponad 20 tys. członków NSZZ „Solidarność” wzięło udział w beatyfikacji ks. Jerzego Popiełuszki w dniu 6 czerwca 2010 r. Kapelan "Solidarności" został beatyfikowany jako męczennik za wiarę. - Ks. Jerzy był uosobieniem tego, czym był Sierpień, czym była i jest „Solidarność”. Beatyfikacja kapelana „Solidarności” w przededniu 30. rocznicy Sierpnia’80 jest wielkim darem, dla Polski, dla Kościoła i dla „Solidarności”. Przede wszystkim dlatego, że daje szansę przypomnienia zwłaszcza młodemu pokoleniu, czym była i jest „Solidarność” - mówi Janusz Śniadek, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.

Bądźmy solidarni z ofiarami powodzi

Zarząd Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” apeluje do wszystkich członków związku o włączenie się w pomoc ofiarom opadów i powodzi, które nawiedziły w ostatnich tygodniach Małopolskę. Ulewy spowodowały znaczne straty w naszym regionie, wiele osób straciło dach nad głową i cały dorobek swojego życia. Dziś wciąż jeszcze rozmiar tej katastrofy nie jest w pełni znany. Ofiary będą potrzebowały pomocy, dlatego Zarząd Regionu postanowił zorganizować pomoc. Środki finansowe można wpłacać z dopiskiem „Dla powodzian” na konto Regionu. Wszystkie pieniądze zostaną przekazane małopolskim powodzianom.

Bank Pekao S.A., nr 62 1240 4722 1111 0000 4849 7301
 

Najmłodszy Burmistrz Solidarności

Z inicjatywy Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania w Bochni w dniu 28 maja 2010 r. odbył się w Miejskim Domu Kultury konkurs „Najmłodszy Burmistrz Solidarności”. W konkursie wzięły udział bocheńskie szkoły podstawowe i gimnazja, których kandydaci mieli przygotować i wygłosić krótkie wystąpienie   na temat: „Co zrobiłbyś jako Burmistrz dla dzieci i młodzieży swojego Miasta”. Do konkursu przystąpiła piątka uczniów. Laureatem konkursu i tytuł „Najmłodszy Burmistrz Solidarności” otrzymał Jakub Augustyn uczeń Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5. Przyznano również tytuł Zastępcy Burmistrza Miasta - Filipowi Lisakowi – uczniowi Gimnazjum Nr 1.

XVI Uliczny Bieg Solidarności w Wadowicach

W dniu 29 maja 2010 r. w Wadowicach odbył się XVI Uliczny Bieg Solidarności. Na starcie przy pomniku 12 pułku piechoty w Wadowicach stanęło 110 biegaczy. Wbiegu na 10 km wśród mężczyzn pierwszy do mety przybiegł Jarosław Kasprzyk z Krakowa a wśród kobiet Marta Zając z Wadowic. Wśród dziewcząt biegnących na dystansie 5 km pierwsza była Magdalena Gregorarz z Wadowic a spośród chłopców do mety pierwszy dobiegł Paweł Zawiła z Wadowic. Rozegrano rónież mecz piłkarski pomiędzy "Solidarnością", a policją. Wygrali związkowcy strzelając policji jedną bramkę i zdobyli puchar zawodów, wręczony przez burmistrz Ewę Filipiak.

Msza św. w intencji Ofiar smoleńskiej tragedii

W dniu 25 maja 2010 r. w katedrze wawelskiej odbyła się uroczysta msza św. w intencji śp. Lecha i Marii Kaczyńskich oraz innych Ofiar tragedii smoleńskiej, którą celebrował ks. kardynał Stanisław Dziwisz. Przed msza św. delegacje pocztów sztandarowych z całego kraju oddały hołd przy grobie Pary Prezydenckiej. Po mszy św. uczestnicy uroczystości przeszli pod Krzyż Katyński, gdzie zostały złożone kwiaty. W uroczystości wzięło udział ok. 2 tysięcy osób, m.in. Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Janusz Śniadek.

Region Małopolski laureatem programu „Warto pamiętać”

Region Małopolski NSZZ „Solidarność” otrzymał wsparcie finansowe na organizację uroczystości rocznicowych związku w ramach wojewódzkiego programu „Warto pamiętać”. W rozstrzygniętym niedawno konkursie komisja postanowiła wyróżnić 15 propozycji, wśród których dwie zostały zgłoszone przez nasz region.

Róbmy swoje... Wspomnienie o księdzu Jerzym

Księdza Jerzego Popiełuszkę, patrona „Solidarności”, wspominano podczas zorganizowanego przez Małopolską „Solidarność” i stowarzyszenie „Civitas Christiana” seminarium w dniu 11 maja 2010 r.
O drodze ks. Jerzego do kapłaństwa i bycia kapelanem "Solidarności" mówił dr Maciej Korkuć z krakowskiego IPN. “Młody Popiełuszko nie wyróżniał się od innych dzieci, tak samo jak one spędzając wolny czas na zabawie. Pochodził jednak z rodziny i z terenów, na których pojęcia Bóg i Ojczyzna były bardzo ważne.”

Posiedzenie Zarządu Regionu Małopolska

Po dłuższej niż zwykle przerwie, spowodowanej m.in. uroczystościami upamiętniającymi ofiary katastrofy smoleńskiej, zebrał się Zarząd Regionu Małopolskiego NSZZ "Solidarność". Do wydarzeń ostatnich tygodni powrócono również w trakcie obrad: członkowie Zarządu uczcili pamięć ofiar katastrofy 10 kwietnia minutą ciszy. Jacek Smagowicz w imieniu Komisji Krajowej podziękował zaś Małopolskiej "Solidarności" za zorganizowanie pomocy dla członków związku, którzy przyjechali do Krakowa na uroczystości pogrzebowe Pary Prezydenckiej.

Subskrybuje zawartość